PC World CD Centrum

Apple iOS | 01.04.02

EasyOffice Freeware Snad každý uživatel PC přišel do styku s nějakým balíkem kancelářských aplikací. Pro velkou skupinu uživatelů končí výběr softwaru zvolením operačního sys...
EasyOffice Freeware

Snad každý uživatel PC přišel do styku s nějakým balíkem kancelářských
aplikací. Pro velkou skupinu uživatelů končí výběr softwaru zvolením operačního
systému a právě kancelářského balíku. My se nyní na jeden takový podíváme.


EasyWord

EasyWord je program, na který se dá velmi rychle zvyknout. Šlo by "módně" říci,
že se jedná o program uživatelsky příjemný. Nalezneme u něj např. šikovné
tlačítko, kterým si můžeme zobrazit velké množství tlačítek dalších a tedy i
přístupných funkcí. Opětovným stiskem se tlačítka vypnou a plocha uvolní.
Určitě je na tom spousta z vás obdobně jako já, taky máte zapnutou spoustu lišt
nástrojů, které vám ubírají místo pro text a které stejně používáte jen zřídka.
Řešení u EasyWordu je jednoduché, ale velmi dobře funkční.

Nemá cenu se zabývat podrobně všemi funkcemi tohoto programu, jež bychom stejně
nalezli u jakéhokoliv jiného konkurenčního produktu. Pozastavme se u funkcí, se
kterými se již tak často nesetkáváme. Jednou z nich je funkce Speak, tedy Mluv.
Program dokáže převyprávět celý napsaný text, nebo si může všímat jen chybných
slov, respektive slov, jež nemá ve slovníku. Zde je ovšem třeba upozornit na
fakt, že program je v angličtine, slovníky taktéž. Přemlouvání textu v češtině
je tedy, mírně řečeno, problematické. U anglického textu je situace zcela jiná;
samozřejmě poznáme, že mluví stroj, ale rozhodně to není zlé. Navíc si lze
vybrat z hlasů tří mluvčích, jeden ženský a dva mužské.

Podpora výstupních formátů dat je postačující, nikoli však vyčerpávající. Na
výběr jsou klasické textové formáty jako doc, rtf a txt. Příjemná je možnost
ukládání dokumentu ve formě HTML, zdrojový text je relativně "čistý". Vyloženě
však potěší schopnost exportu textu do PDF.

Jen v rychlosti zbytek nabízených funkcí EasyWordu standardní schopnosti
zarovnání textu, vkládání obrázků a speciálních symbolů, tisk obálek, kontrola
pravopisu (bez podpory češtiny), číslování stránek, hlavičky, tabulky a mnohé
další.

Součástí balíku EasyOffice je i program SimpleWord. Jde o obdobu EasyWordu,
podle slov autorů programu, je však přizpůsoben počítačům se starším a
pomalejším procesorem.


EasySpreadsheet

Tabulkový procesor z dílny e-press nenabízí žádné převratné novinky. Je
kompatibilní se soubory xls MS Office. Obdobně jako u EasyWordu nalezneme
podporu pdf souboru na straně výstupních formátů, či přímou podporu zip
archivu. Design SpreadSheetu nijak nevybočuje z designu celého balíku škoda.
Také SpreadSheet si s uživatelem dokáže "popovídat".

Ostatní aplikace

EasySpeaker: Již byla řeč o možnosti přemluvení textu v EasyWordu. EasySpeaker
jde dál, může přeříkat text napsaný, otevřít a přečíst textový soubor. Dokáže
si taktéž poradit s textem jiného programu, stačí daný text vybrat do bloku a
EasySpeaker jej přečte.

Easy Contact Manager: Jak název jednoznačně napovídá, jde o program pro
kompletní správu kontaktů. Informací k jednotlivým osobám lze připojovat
skutečně dost. Pro přehlednost lze jednotlivé kontakty třídit podle kategorií
jméno, zaměstnání, bydliště apod. Easy Contact Manager dokáže načíst kontakty i
z jiných aplikací MS Oulook, MS Excel. Do xls formátu dokáže data i exportovat.
Pokud najde Contact Manager odezvu u ostatních programů (sám to neumí), pak
dokáže přímo odesílat faxy, maily, vytáčet telefonní čísla.

EasyPresentation: Pro tvorbu multimediálních prezentací můžeme použít program
EasyPresentation. Schválně píšeme "můžeme použít", protože jeho funkčnost je
trochu rozpačitá. Prezentace se tvoří postupným přidáváním jednotlivých slidů,
každému lze přiřadit zvukové efekty či animaci. Slidy lze vzájemně prohazovat,
přesouvat, mazat apod. Program je však při své práci relativně pomalý, s
jednotlivými nastaveními si nelze příliš vyhrát.ABI CODER

Určitě se vám už stalo, že jste chtěli zabezpečit informace ( ať už odesílané
poštou jako zprávy, přílohy, či data uložená na vašem počítači ) před zneužitím
cizí osobou. Některé programy jako je např. Outlook Express umožňují jistý
stupeň ochrany odesílané pošty, ale k tomu navíc potřebujete mít zaregistrované
své digitální ID. Jako jednoduché a účelné řešení se nabízí použití programu
ABI CODER, který umí kódovat / dekódovat jak soubory, tak i celé adresáře. K
vlastnímu kódování používá 448bitový Blowfish a 168bitový 3DES kódovací
algoritmus. Samotné kódování / dekódování je velmi snadné. Stačí vybrat soubor
nebo adresář, jenž se má zakódovat. V dalším kroku musíte zadat klíč,
sestávající se minimálně z osmi znaků (který ovšem nesmíte zapomenout, protože
ho použijete při dekódování). Program z těchto vstupních údajů vytvoří
zakódovaný soubor s koncovkou abi, anebo s koncovkou exe (v případě, že chcete
poslat šifrovaný soubor někomu, kdo ABI-CODER nemá). Když chcete soubory
dekódovat, musíte zadat správný klíč a program soubor dekóduje.

ABI CODER

Zašifrujte si svůj e-mail a soubory.
Domovská stránka: http://www.abisoft.net/bd.html
Velikost souboru: 657 KB
Licence: freewareWinConverter

Na světě existuje mnoho jednotek, ať už se jedná o jednotky matematické,
fyzikální, chemické nebo jednotky používané v souvislosti s výpočetní technikou
a digitálním zpracováním obrazu a zvuku, které se navíc v různých soustavách od
sebe liší. I když pro nás je nejběžnější soustava metrická, dost často se
můžeme setkat, a to nejen v technické literatuře, se soustavami běžně užívanými
v jiných státech, které používají jednotek jako jsou např. palce, galony,
stopy, akry atp. A kdo si má pamatovat všechny ty převodní vztahy mezi
jednotlivými jednotkami v různých soustavách...? Program WinConverter obsahuje
1 200 různých jednotek v 50 kategoriích (plošné, objemové, délkové...). V
seznamu si vyberete kategorii, která vás zajímá, a ve vybrané kategorii se
zobrazí ve dvou identických sloupcích seznam všech možných jednotek, které se v
této kategorii používají nebo vyskytují. Chcete-li zjistit převodní vztah mezi
jednotlivými jednotkami, pak stačí tyto jednotky označit. Program dále umožňuje
vytvářet nebo editovat již existující kategorie a jednotky.

WinConverter

Převody jednotek v padesáti různých kategoriích.
Domovská stránka: http://www.volny.cz/onemir/download.html
Velikost souboru: 658 KB
Licence: shareware, zkušební doba 30 dní, 12 USDKalkulátor poštovného

Kalkulátor poštovného spočítá částku, kterou zaplatíte na poště za svou
zásilku. Tento program se skládá ze dvou částí. Jedna část je určena k výpočtu
sumy, již zaplatíte za balíkovou nebo listovní zásilku, a druhá k výpočtu
výplatného za poštovní peněžní poukázky. V případě balíkových a listovních
zásilek vyberte ze seznamu cílový stát, zadáte cenu (na jakou chcete vaší
zásilku pojistit), hmotnost, rozměry. Program okamžitě vyhodnotí, zda zadané
rozměry vyhovují podmínkám stanoveným v poštovním sazebníku a v případě, že
některému režimu nevyhovují, objeví se v poli pro vypočtenou částku vykřičník.
Kalkulátor na základě těchto vstupních údajů vyhodnotí základní výplatné v
jednotlivých režimech, popřípadě některé režimy zcela vyloučí. Program bere v
úvahu veškeré známé hmotnostní, cenové a rozměrové limity pro tuzemské zásilky.
Kliknutím na typ zásilky (balík, EMS, obchodní balík atd.) získáte další
informace, jako jsou minimální a maximální rozměry, hmotnost, rychlost
doručení. V případě mezinárodních zásilek se přesně kontroluje pouze hmotnost a
udaná cena.

Kalkulátor poštovného

Zjistěte si, jak a za kolik můžete poslat svou poštovní zásilku.
Domovská stránka: http://www.spost.cz/dws/kalk.exe
Velikost souboru: 587 KB Licence: shareware, zkušební lhůta 30 dní, 200 KčBoDetect

Existuje hodně antivirových programů, které dokáží najít virus typu "trojský
kůň", ale jen málo z nich si dokáže s tímto virem poradit a odstranit ho, pokud
je již spuštěn. Program BoDetect umí lokalizovat a odstranit vzniklé potíže,
aniž by bylo zapotřebí restartování a opětné reskenování vašeho počítače, jak
vyžadují ostatní podobné nástroje. Automaticky odstraní a opraví nežádoucí
vstupy do souboru registrů a stále monitoruje systém před dalším možným
napadením. Infikované soubory jsou ukládány na bezpečné místo, odkud již
nemohou škodit. Dále hlídá váš systém a upozorní vás v případě, že je na vašem
počítači nainstalovaný software, jenž by mohl sledoval veškerou činnost, kterou
na něm provádíte. V možnostech programu lze nastavit, kdy a kolikrát se má
program spustit. Jeho součástí je také možnost on-line aktualizace virových
definic přímo z internetu.

BoDetect

Neumí si váš antivirový program poradit s "trojským koněm"?
Domovská stránka: http://www.cbsoftsolutions.com/Products/download.htm
Velikost souboru: 992 KB
Licence: shareware, zkušební doba 30 dní, 25 USDKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.