Riskantní utility pro Windows I.

Apple iOS | 01.01.02

Programy pro vytváření oddílů pevného disku, editory operační paměti RAM,utility pro úpravy vzhledu a funkčnosti programů to všechno jsou nástroje, jež nám umožní dosáhnout přím...
Programy pro vytváření oddílů pevného disku, editory operační paměti RAM,
utility pro úpravy vzhledu a funkčnosti programů to všechno jsou nástroje, jež
nám umožní dosáhnout přímo fantastických výsledků, anebo naopak napáchat škody
nedozírné velikosti. Ukážeme vám, jak výše zmíněné nástroje smysluplně používat
a jak se vyhnout všem záludnostem, které s sebou používání těchto utilit
přináší.

V tomto článku vám představíme krajně podivuhodné utility, jež se vám mohou
stát velmi užitečnými pomocníky. Na druhou stranu ovšem nemá cenu zakrývat, že
se tyto programy mohou při nesprávném zacházení chovat velmi destruktivně.
Přesto podstoupit riziko se vyplatí, a to zvláště v tomto případě, kdy nám
nabízejí možnosti, které jsme dosud marně hledali. A když vám ještě k tomu
prozradíme, že jsou za bezkonkurenční cenu totiž zdarma pak opravdu nemáte proč
váhat a můžete se směle pustit do experimentování. Z naší nabídky vybíráme:

Exescope 6.0: Tento program vám pomůže nastavit prostředí a vlastnosti
jednotlivých aplikací. Tak například můžete dosáhnout toho, aby vámi zvolená
aplikace běžela vždy v popředí. Kromě toho lze pomocí tohoto programu
odblokovat nepřístupné položky v menu aplikací. Vedlejší účinky tohoto tipu se
sice dají jen těžko předvídat, ale přesto vám ukážeme, jak se lze vyhnout všem
možným rizikům.

Partition Resizer 1.3.4: Tato utilita dokáže změnit velikost oddílu pevného
disku a rovněž diskový oddíl přesunout. Pokud ale uděláte nějakou chybu,
například když běh programu nenadále přerušíte, pak jsou vaše data na pevném
disku s dosti vysokou pravděpodobností pryč. Prozradíme vám, co všechno je
třeba provést a čemu se naopak vyhnout, abyste ztrátě dat předešli.

File Sniffer Lite 1.4: Tento pomocník dokáže najít soubory, které jste už
dlouho nepotřebovali. To vám má pomoci při uklízení pevného disku. Ale na
druhou stranu: Jsou tato data skutečně tak nepotřebná? Ukážeme vám, jak
minimalizovat riziko odstranění důležitých dat při razantním úklidu ve vašem
počítači.

Batlite 1.73: Tento program zkompiluje vaše dávkové soubory a učiní je
rychlejšími konečnými produkty kompilace jsou totiž spustitelné soubory COM,
tedy skutečné programy. Ovšem tak jednoduché, jak to zní, to není. Takto
vytvořené programy se chovají poněkud jinak než originály. Důvod odlišného
chování přitom často tkví v maličkostech řekneme vám, které to jsou.

Spyblocker 3.4: Tato aplikace dokáže z programů odstranit reklamu tak šetří
nejen váš zrak, nýbrž také vaše soukromí. Má však jednu vadu na kráse:
Přepisuje totiž ve složce Windows jisté soubory, jež mohou za určitých
okolností obsahovat velmi důležité informace. Přečtěte si, jak přesto tuto
aplikaci používat naprosto bezpečně.

Minimalizujeme riziko. Abyste mohli všechny zde nabízené programy používat bez
toho, aby vám způsobily jakékoliv škody, budeme vás u každého tipu varovat před
takovými akcemi, jež by vás později mohly velmi mrzet. Kromě toho vám objasníme
všechna rizika, která použitím kterékoliv utility podstupujete. Samozřejmě se
také dozvíte, jak tyto programy správně využívat. K tomu vám pomohou naše tipy
uvedené u každého z programů.

A pokud se vám přesto něco nepovede, pak hlavně žádnou paniku. Poradíme vám,
jak se vyhnout ztrátě vašich dat. V tomto případě máme pro vás na CD disku
připravenou sadu utilit. Rovněž programy potřebné pro záchranu dat a jejich
alternativy najdete z větší části .

Upozornění: Některé utility způsobují změny, které se jen velmi těžko vrací
zpět. Proto si před začátkem experimentování bezpodmínečně udělejte zálohu
vašich původních souborů. Z hlediska bezpečnosti je vůbec nejlepší vytvořit si
na pevném disku diskový oddíl, na němž si všechny utility můžete bez nebezpečí
vyzkoušet. Nezapomeňte si rovněž vytvořit kopii zaváděcího sektoru pevného
disku (MBR Master Boot Record). Potřebný software naleznete a podrobný návod
pro tuto operaci v prvním tipu tohoto článku. Některé ze zde uvedených nástrojů
se také dají zneužít k ilegálním účelům například některými škodolibými kolegy
v práci apod. Také si dávejte pozor na případné porušení licenčních ujednání a
autorských práv.1. Manipulace s MBR - Uložení a editace MBR beze ztráty dat

Použití: V zaváděcím sektoru pevného disku (MBR Master Boot Record) se nalézají
důležité informace například tabulka oddílů pevného disku. Pomocí utility
MBR-Tool si mimo jiné můžete zaváděcí sektor vašeho pevného disku uložit.
Utilitu najdete , případně na internetové adrese www.diydatarecovery.nl
(MBRTOOL.ZIP, 55,3 KB). Využití této freewarové utility pracující v prostředí
MS-DOS, případně v programu Příkazový řádek MS-DOS ve Windows 95/98, ovšem
zdaleka nespočívá jen ve vytváření záloh MBR. Vytvořenou zálohou můžete
poškozený zaváděcí sektor na pevném disku nahradit, dále upravovat nebo
odstraňovat tabulku oddílů pevného disku, anebo dokonce data v MBR odstranit,
to když je celý zaváděcí sektor nakažen viry. Vytvoření zálohy MBR vám vřele
doporučujeme, neboť celá řada virů napadá právě zaváděcí sektor a data v něm
upravuje, případně i maže. Vytvoření zálohy MBR je rovněž vhodné i při
experimentech s bootovacími manažery, protože tyto právě do zaváděcího sektoru
zapisují. Utilita MBR-Tool ale rozeznává na vašem řadiči pouze první čtyři
disky.

Riziko: Po špatném použití programu například když omylem smažete tabulku
oddílů pevného disku, už svůj počítač nespustíte. Pokud tabulka obsahuje nějaké
neplatné hodnoty, jelikož jste v ní provedli chybné změny, může se stát, že
operační systém některé z diskových oddílů nerozpozná. To samé se stane v
případě, když si vytvoříte zálohu MBR, změníte diskové oddíly a záložní kopii
MBR nahrajete zpět. Program MBR-Tool dokáže kterýkoliv diskový oddíl nastavit
jako aktivní. Provedete-li ale toto nastavení pro diskový oddíl, ze kterého
nelze počítač nastartovat, pak se vám rovněž nepodaří počítač spustit.

Příprava: Dříve, než budete zkoušet, co tato utilita dokáže, si vytvořte zálohu
MBR. K tomuto účelu si vytvořte startovací disketu. Nejjednodušší způsob asi
bude vložit disketu do mechaniky a v programu Příkazový řádek MS-DOS zadat
format a: /s. Poté na disketu nakopírujte soubor MBRTOOL.EXE, který najdete v
archivu představovaném souborem MBRTOOL.ZIP. Vytiskněte si manuál představovaný
souborem MBRTOOL_USER_MANUAL.HTM, nejlépe přes prohlížeč Internet Explorer.

Druhou možností je zmíněný soubor zkonvertovat do textového formátu a uložit
jej na disketu společně s programem pro editaci textu v prostředí MS-DOS
(soubor EDIT.COM obvykle se nachází ve složce WindowsCommand). V programu
Příkazový řádek se přepněte pomocí příkazu a: na disketovou mechaniku a zadejte

mbrtool /x:b /d:0 /f:mbrback1

Tak vytvoříte zálohu (/x:b) MBR prvního pevného disku (/d:0) do souboru
mbrback1 (/f:mbrback1). Program si k vytvořenému souboru automaticky přidá
odpovídající příponu. Jestliže máte v počítači pevných disků vícero, uložíte si
MBR prvních čtyřech disků na vašem řadiči příkazem

mbrtool /x:b /d:a /f:mbrback1

Jak to funguje: Zálohu MBR prvního pevného disku zpět zkopírujete takto:
Spusťte počítač pomocí spouštěcí diskety a na příkazový řádek napište příkaz

mbrtool /x:r /d:0 /f:mbrback1

Tento příkaz je potom případně opakovat pro každý disk zvlášť. Tak pro druhý
pevný disk bude příkaz vypadat takto

mbrtool /x:r /d:1 /f:mbrback1

Příkazem

mbrtool /x:e /d:0

můžete upravovat tabulku prvního pevného disku. Obrazovka programu se rozdělí
na dvě části. V horní části je vidět aktuální stav tabulky, dole tabulku s
případně provedenými změnami. Obsah tabulky je podán v decimální a
hexadecimální soustavě.

Upozornění: Klávesou uložíte vámi provedené změny přímo do MBR, klávesou
editor ukončíte bez uložení.

Sloupec s názvem ACT vám dává informaci o aktivním oddílu pevného disku
obsahuje hodnotu 128. Když budete chtít nastavit jako aktivní jiný diskový
oddíl, například proto, že chcete instalovat další operační systém, postupujte
takto: Nejprve vyberte dosavadní aktivní diskový oddíl. První diskový oddíl
odpovídá položce Entry 1, druhý diskový oddíl položce Entry 2 atd.
Předpokládejme, že jako aktivní máme nyní nastaven první diskový oddíl.
Stiskneme tedy klávesu a na spodním řádku se objeví řádek vyžadující zadání
hodnoty. Zadáme číslo 0 a stiskneme klávesu . Nyní se vyžaduje zadávání
ostatních hodnot. Ty ovšem ponecháme a tiskneme tolikrát klávesu , dokud
řádek pro zadávání hodnot nezmizí.

Potom vybereme diskový oddíl, jenž chceme nastavit jako aktivní. Bude-li se v
našem případě jednat o druhý diskový oddíl, stiskneme klávesu a oddíl
zaktivujeme zadáním hodnoty 128. Nyní opět tiskneme tolikrát klávesu ,
dokud řádek pro zadávání hodnot nezmizí. Změny uložíme stiskem klávesy .

Záchrana: Pokud se nám něco nepodaří, zkopírujeme správný MBR ze dříve uložené
zálohy zpět. Existuje ještě další možnost, ta je ovšem určena pouze pro
profesionály. Pomocí programu MBR-Tool se dá vytvořit tabulka diskových oddílů
také ručně. Popis nejdůležitějších parametrů naleznete v dokumentaci k tomuto
programu.

Riskantní utility pro Windows II.


2. Velikost diskového oddílu - Zmenšení nebo zvětšení diskového oddílu beze
ztráty dat

Použití: Instalace dalšího operačního systému většinou vyžaduje vytvoření,
případně úpravu velikosti jednotlivých diskových oddílů. A tady je nastává
vhodná příležitost pro utilitu Partition Resizer, jež je určena pro operační
systém MS-DOS. Ta totiž umí zmenšovat, zvětšovat a přesunovat jednotlivé
diskové oddíly. Verzi 1.3.4 najdete , případně na internetu na adrese
http://zeleps.com/ (PRESZ134.ZIP, 97,8 KB).

Riziko: Při špatném použití, například když práci programu náhle přerušíte,
hrozí ztráta jednoho či více diskových oddílů. Ostatní rizika se dají
minimalizovat, pokud přesně dodržíte postup uvedený níže.

Příprava: Nejprve prověřte pevný disk programem Scandisk. Pro jistotu zvolte v
poli Typ testu položku Úplný. Jedině tak si potom můžete být jisti, že váš
pevný disk není nikde fyzicky poškozen. Jelikož program Partition Resizer při
zmenšování diskového oddílu zadní sektory oddělí, nesmí na něm pochopitelně
ležet žádné soubory. Ale buďte bez starosti: Partition Resizer toto dokáže
ohlídat. Je-li však poslední sektor diskového oddílu obsazen, nedá se oddíl
zmenšit. Proto je nutné dále provést defragmentaci disku, a to například
programem Defragmentace disku.

Jelikož Partition Resizer nedokáže zmenšit diskový oddíl, na kterém on sám
leží, je třeba vytvořit spouštěcí disketu, například v programu Příkazový řádek
pomocí příkazu format a: /s, a poté na ni program představovaný souborem
PRESIZER.EXE zkopírovat. I když při našich testech program pracoval bezchybně,
doporučujeme vám udělat si před jeho spuštěním zálohu všech souborů na pevném
disku.

Jak to funguje: Spusťte soubor PRESIZER.EXE. Objeví se varování o možné ztrátě
vašich dat. Pokračujte stiskem libovolné klávesy (klávesou program
ukončíte). Utilita prověří všechny pevné disky, jakož i strukturu diskových
oddílů a zobrazí nalezené chyby. V hlavním menu pod volbou č.3 (Partition
Information) získáte detailní informace nalezených diskových oddílech. Pod
volbou č. 1 se skrývá možnost úpravy velikosti diskových oddílů, a případně i
jejich přesun. Po stisku klávesy se vám zobrazí všechny dostupné diskové
oddíly. Nyní stačí některý zvolit a pomocí kurzorových kláves a
nastavit jejich velikost. Klávesou se dostanete do režimu
přesunutí oddílu.

Upozornění: Jakmile stisknete klávesu a dále potvrdíte stisk klávesou
, začne program pracovat, což může trvat i několik hodin. V žádném případě
program nepřerušujte, jinak vám hrozí ztráta vašich dat.

Záchrana: Jestliže se něco nepovede, můžete se pokusit v některých případech
zachránit vaše data tím, že pevný disk svěříte odborné firmě, která se
záchranou dat zabývá. Nebo se můžete sami pokusit data zachránit pomocí
záchranných programů, mezi něž patří například utilita Easy Recovery její
demoverzi naleznete , případně na internetové adrese
www.ontrack.com/freesoftware/index.asp#easyrecovery (ERPROFUS.EXE, 2,8 MB).
Demoverze ovšem dokáže zachránit vždy pouze jeden soubor.

Tip: Podařilo se vám zmenšit velikost diskového oddílu a chcete získané místo
využít pro vytvoření diskového oddílu nového? Pak můžete použít program Fdisk
obsažený ve Windows nebo freewarový program Xfdisk, který najdete , případně na
adrese http://www.ewetel.net/~vga.software/produkte/xfdisk.html (XFD1092B.ZIP,
70,9 KB). Oba programy jsou pro operační systém MS-DOS. Další možnou
alternativou je aplikace Ranish Partition Manager (viz dále).3 Úprava diskových oddílů - Jak se vyhnout ztrátě dat při úpravě diskových
oddílů

Použití: Asi jen těžko bude někde existovat flexibilnější program pro
vytváření, úpravu a přesouvání diskových oddílů, než je sharewarová utilita
Ranish Partition Manager. Je určen pro operační systém MS-DOS a dokáže
spravovat i méně obvyklé typy diskových oddílů. Navíc má v sobě zabudovaný
jednoduchý bootovací manažer. Program též nabízí kopírování celých diskových
oddílů na jiný pevný disk. Nabízíme vám jej , k nalezení je i na internetové
adrese http://www.users.intercom.com/~ranish/part/ (PART.ZIP, 93,7 KB).

Riziko: Prostřednictvím programu Ranish Partition Manager můžete tabulky
diskových oddílů úplně zničit, pakliže do nich zadáte nesmyslné údaje. Program
vám totiž dovolí do tabulky zadat prakticky cokoliv, takže v tomto případě
můžete velmi snadno přijít o svá data.

Příprava: Samotná aplikace je program pro operační systém MS-DOS. Na výběr máte
dvě možnosti jeho spuštění. První možností je naformátovat disketu, vložit ji
do mechaniky a spustit program v okně Příkazového řádku. Stiskem klávesy se
program sám zkopíruje na disketu. V následujících dvou dialogových oknech
můžete pak ovlivnit chování tohoto programu po jeho spuštění. Doporučujeme vám
ponechat standardní nastavení. Po restartu počítače se stisknutou klávesou
se program automaticky spustí z diskety.

Nevýhodou této varianty je to, že program nemůžete spouštět z příkazové řádky s
parametry, což se hodí například tehdy, když chcete uložit MBR. Vytvořte si
proto raději spouštěcí disketu a na ni si zkopírujte všechny soubory programu.
Před jeho spuštěním si pak ujasněte, jak vlastně má struktura diskových oddílů
vypadat.

Upozornění: Před jakýmikoliv změnami diskových oddílů na pevném disku
nezapomeňte vždy spustit defragmentaci disku, neboť program provádí veškeré
změny v diskových oddílech bez ohledu na možné ztráty dat. Avšak pro změnu
velikosti oddílu také můžete použít utilitu Partition Resizer, a tak riziko
ztráty dat minimalizovat. Po restartu počítače ukáže Ranish Partition Manager
aktuální strukturu pevného disku.

Jak to funguje: Pro vytvoření nového diskového oddílu si vyberte řádek s
parametrem Unused a stiskem klávesy spusťte průvodce. Profesionálové
mohou zadat hodnoty pro počáteční a koncový sektor přímo. Pro nastavení
velikosti nového diskového oddílu použijte kurzorové klávesy.

Záchrana: V sharewarové verzi program neumožňuje ukládání a otevírání MBR.
Můžete si však aktuální tabulku diskových oddílů exportovat do textového
souboru, a to zadáním příkazu part -p -r > tabulka.txt na příkazový řádek.
Jestliže se později vyskytnou problémy, je možné pomocí údajů v souboru
nastavit hodnoty ručně. Zajímavou alternativou je uložení MBR přes utilitu
MBR-Tool.

Tip: Vedle tohoto programu se v archivu PART.ZIP nachází také soubor
PART0SIM.EXE. S jeho pomocí si můžete software vyzkoušet bez rizika utilita
Ranish Partition Manager totiž v tomto případě pracuje s virtuálním diskem.

Alternativa: Pohodlnějším nástrojem je program Partition Magic 7.0, který je
určen jak pro operační systém MS-DOS, tak pro Windows 95/98/ME, NT4 a 2000.
Informace o programu najdete na internetové adrese www.powerquest.cz a vzhledem
k tomu, že pracuje i v grafickém prostředí, je tak obzvláště vhodný i pro méně
zkušené uživatele.4. Nepotřebné soubory (I) - Odstraňování souborů bez poškození systému

Použití: Nepoužívané soubory na pevném disku váš počítač zpomalují a zbytečně
zabírají místo. Program File Sniffer Lite určený pro Windows 95/98/ME, NT4 a
2000 dokáže tyto soubory vyhledat. Aplikaci naleznete , případně na internetu
na adrese http://kanadepro.com/filesniffer/ (FLSNIF.ZIP, 594 KB). To, co je
nepotřebný soubor, a co není, program rozhoduje na základě časového údaje o
posledním přístupu na tento soubor. Tato informace se totiž ukládá v operačním
systému automaticky, takže není třeba, aby program File Sniffer systém neustále
sledoval. Tedy čistě teoreticky, když jste nějaký soubor například 100 dnů
nepotřebovali, dá se říci, že jej lze považovat za zbytečný.

Riziko: I když jste nějaký soubor dlouhou dobu neotevřeli, může přesto být pro
vás velmi potřebný. Smazání systémových programů nebo souborů pak nutně vede ke
zhroucení Windows. V nejhorším případě svůj počítač nespustíte vůbec. A když
nějaký program v počítači nepotřebujete, neměli byste jej mazat pomocí utility
File Sniffer, nýbrž programem pro odinstalování, jenž je u každé lepší aplikace
k dispozici. V opačném případě může opět dojít k chybovým hlášením, někdy již
při spouštění Windows.

Upozornění: Soubory čerstvě nainstalovaných programů mají datum posledního
přístupu posunuté daleko do minulosti. Tato situace se změní teprve tehdy, až
program jednou spustíte.

Jak to funguje: Po spuštění programu v poli Look in the Folder zadejte název
disku, jejž chcete prohledat. Ujistěte se, že máte zaškrtnutou volbu Include
Subfolders, jinak utilita prohledává pouze kořenový adresář. Hodnotu 100 v poli
in the last zmenšete jen tehdy, když opravdu chcete zobrazit soubory, jež byly
změněny dříve než před 100 dny. Samozřejmě můžete tuto hodnotu zvýšit.
Prohledávání spustíte stiskem tlačítka Find Now. Výsledky se zobrazí po
klepnutí na tlačítko View the Report. Seznam souborů můžete třídit tak, že
jednoduše klepnete na hlavičku sloupečku. Soubory, jež chcete odstranit,
označte klepnutím myší (vícenásobný výběr provedete prostřednictvím stisknuté
klávesy ) a z kontextového menu, jež se objeví po klepnutí pravým
tlačítkem myši, vyberete příkaz Delete Selected Files a volbu potvrdíte stiskem
tlačítka Ano.

Záchrana: Utilita File Sniffer přesunuje odstraněné soubory do Koše, odkud se
dají snadno obnovit. Horší je, když jste už stačili Koš vysypat. Pak vám
pomohou pouze speciální aplikace, mezi něž patří např. File Recover určený pro
Windows 95/98/ME. Jeho demoverzi naleznete , případně na internetové adrese
http://filerecover.com/download.html (FILERECOVERDEMO.ZIP, 232 KB). Demoverze
vám zobrazí však pouze soubory, které lze obnovit. Pro vlastní zachraňování
souborů si musíte zakoupit verzi plnou. Šance na úspěšné obnovení je velká
pouze tehdy, pokud se na pevný disk mezitím moc nezapisovalo.

Tip: Jestliže vám program File Sniffer neukáže žádné nepotřebné soubory, pak
příčinou může být to, že jste pravděpodobně krátce před použitím tohoto
programu použili antivirový program. Jejich vedlejším účinkem při hledání
zavirovaných souborů je aktualizace data přístupu u všech prověřovaných souborů.

Riskantní utility pro Windows III.


5. Nepotřebné soubory (II) - Odstranění přebytečných DLL souborů

Použití: Freewarový program DLL Archive, určený pro Windows 95/98, NT4 a 2000,
dokáže vytvořit seznam nepotřebných DLL knihoven a také je případně odstranit.
Aplikaci vám nabízíme , popřípadě je dostupná na internetu na adrese
www.analogx.com/contents/download/system/dllarch.htm (DLLARCHI.EXE, 229 KB).
Soubory DLL se totiž postupem času na vašem pevném disku hromadí a zodpovědné
jsou za to zvláště špatně naprogramované aplikace pro odinstalování programů.
Kromě toho při odinstalování mnozí uživatelé na dotaz programu, zdali má být
nějaká knihovna ponechána v systému, odpoví kladně ze strachu, že záporná
odpověď by vedla k poškození systému. A tak se nepotřebné knihovny postupně
hromadí zvláště ve složce WindowsSystem.

Utilita DLL Archive proslídí kompletně celý váš počítač, vyhledá opuštěné DLL
soubory a to tak, že prozkoumá, zdali na určitou DLL knihovnu některý soubor v
počítači odkazuje. Pokud žádný takový soubor nenalezne, usoudí, že tato DLL
knihovna už nebude s nejvyšší pravděpodobností v budoucnu potřebná.

Riziko: Ačkoliv program velmi důkladně zkoumá, zdali celý systém danou knihovnu
skutečně nepotřebuje, může přesto dojít k chybě. To se projeví tím, že takto
poškozený program se vůbec nespustí, případně neustále zobrazuje chybová
hlášení. V nejhorším případě vůbec nenastartují Windows, anebo se spustí pouze
v nouzovém režimu.

Jak to funguje: Po spuštění programu klepněte na tlačítko Search, a program
začne vyhledávat přebytečné knihovny. To může trvat i několik minut. Po
skončení akce se vytvoří v okně programu seznam přebytečných souborů. Stiskem
tlačítka Archive All odstraníte všechny soubory, při použití tlačítka Archive
Selected provedete to samé pouze s označenými položkami.

Záchrana: Vyskytnou-li se po použití programu nějaké problémy s Windows,
opravíte je relativně rychle. Utilita DLL Archive totiž DLL knihovny nemaže
úplně, nýbrž je archivuje ve složce WindowsDLLArchive. Odtud je pak můžete
velmi snadno zkopírovat na jejich původní místo, tj. nejčastěji do složky
WindowsSystem.

V případě, že Windows nenastartují vůbec, je záchrana o něco obtížnější.
Spusťte Windows v nouzovém režimu, pak spusťte program DLL Archive, stiskněte
tlačítko View Archive a poté tlačítko Restore All. Tím všechny DLL soubory
vrátíte na jejích původní umístění. Můžete použít i tlačítko Restore Selected,
jež vrací na původní místo pouze vámi vybrané soubory.

Upozornění: Utilita DLL Archive mění původní jména souborů tak, že k nim
přidává jeden znak. Tím je název většiny souborů než 8 znaků a v "čistém"
systému MS-DOS se pak dají jen velmi obtížně opravit.6. Úprava programů (I) - Modifikace programového prostředí

Použití: Sharewarový program Exescope určený pro Windows 95/98 a NT4 dovede
změnit programové prostředí a přitom k tomu vůbec nepotřebujete zdrojový kód
programu. Utilitu naleznete , případně na internetové adrese
http://hp.vector.co.jp/authors/VA003525/Eindex.htm (EXESC630.ZIP, 526 KB). Je
ji možné využít například pro změnu typu a velikosti písma, úpravě velikosti
dialogových polí a oken programů, uspořádání jednotlivých prvků, nabídek,
popisků a změně klávesových zkratek. Mimo to je možné z programu vyexportovat
ikony, bitmapové obrázky, videa a další prostředky. Další zajímavostí této
utility je zpřístupnění zablokovaných položek a prvků libovolného softwaru, a
tím možnost naprosto změnit celý jeho vzhled a chování. Tak můžete například
přinutit aplikace, aby vám vždy běžely v popředí. Neregistrovaná verze ale
dokáže změnit pouze jednu vlastnost u jednoho programu.

Riziko: Úprava programu pomocí utility Exescope v sobě skrývá nebezpečí, že po
ní už program nebude fungovat, anebo se bude chovat nestandardním způsobem.

Upozornění: Za určitých okolností lze použití této aplikace na jednotlivé
programy hodnotit jako porušení autorského práva a licenčního ujednání.

Jak to funguje: Po rozbalení archivu spusťte soubor EXESCOPE.EXE a soubor
programu (s příponou EXE, DLL nebo OCX), jenž chcete upravovat, otevřete přes
nabídku File/Open. V levé polovině okna vidíte ve stromové struktuře uspořádané
jednotlivé prvky upravovaného programu. Pro nás budou zvláště atraktivní
položky skrývající se pod bodem Resource. V něm se schovávají další položky s
názvy Menu a Dialog. Pokud na ně klepnete, objeví se vám v pravé polovině okna
přehled jejich vlastností. Tak například položkou Disabled si můžete nastavit,
zdali daná položka menu nebo tlačítko bude aktivní, či ne. Pro úpravu dialogů
slouží komfortní editor. Otevřete jej tak, že klepnete na odpovídající prvek a
poté stisknete na liště nástrojů sedmé tlačítko zleva. Editovat text můžete v
poli Caption. Změny uložíte pomocí příkazu Edit/Save Update.

Upozornění: Soubor EXE tím bude přepsán.

Záchrana: Vracení všech úprav do původního stavu je velmi úmorná záležitost. Je
proto výhodné si před každým experimentem vytvořit zálohu upravovaného souboru
a změněný soubor vrátit do původního stavu zkopírováním zálohovaného souboru na
původní místo.

Alternativa: Velmi podobně pracuje i utilita Resource Hacker, jež je určena pro
Windows 95/98/ME, NT4 a 2000. Najdete ji anebo na internetové adrese
www.rpi.net.au/~ajohnson/resourcehacker/index.html (RESHACK.ZIP, 529 KB). Její
popis vyšel v článku Riskujeme s Windows uveřejněném v časopise PC WORLD
10/2001.7. Úprava programů (II) - Modifikace zdrojového kódu programů

Použití: Utilita Ollydbg, určená pro Windows 95/98, NT4 a 2000, je 32bitový
debugger na úrovni assembleru a je určena pouze pro opravdové profesionály. Je
pro soukromé použití zdarma a naleznete ji , případně na internetové adrese
http://home.t-online.de/home/Ollydbg/ (ODBG105.ZIP, 510 KB). Program je vhodný
zvláště pro analýzu EXE souborů ve formátu PE, například když si sami napíšete
nějaký program a jeho zdrojový kód se vám někde ztratí.

Utilita Ollydbg neumí jen zobrazit binární kód programu, ale s její pomocí také
můžete ve zdrojovém kódu najít zajímavá místa, jež vám umožní zjistit, které
příkazy vyvolávají jaké akce. Změny v programovém kódu jsou okamžitě zapisovány
zpátky do analyzovaného EXE souboru. Program Ollydbg rozeznává procedury i API
příkazy, takže jeho prostřednictvím například také můžete významně potlačit
obtěžující dialogová okna v programech.

Riziko: Po změnách v assembleru se u mnoha programů stane, že už neběží. V
dalších případech mohou tyto experimenty vést k dodatečným, ale povětšinou
nechtěným vedlejším aktivitám příslušného programu (např. poškozování
otevíraných souborů či zatuhnutí Windows).

Upozornění: Utilita se dá zneužít k provádění změn v libovolném softwaru, což
znamená prohřešek proti autorským právům anebo licenčnímu ujednání.

Příprava: Ze všeho nejdříve ukončete program, jejž chcete modifikovat. Ve
Windows NT4 a 2000 navíc potřebujete vlastnit práva administrátora.

Jak to funguje: Po spuštění programu Ollydbg otevřete pomocí menu File/Open
soubor, který chcete upravovat. Přes menu Debug/Run aplikaci spustíte. Okno
programu Ollydbg se skládá z pěti částí. Vlevo nahoře vidíte disassembler, pod
ním informační panel. Vlevo dole je okno Dump, jež obsahuje obsah souboru anebo
paměťových oblastí, které jej zpracovávají. Okno vpravo nahoře ukazuje obsah
registru CPU. Konečně vpravo dole je zobrazen obsah ve "Stacku" mikroprocesoru.

Stiskem klávesy zastavíte běh programu a můžete si prohlédnout příkazy,
jež jsou právě zpracovávány. Zajímavá jsou např. místa, u nichž je příkaz
MessageBoxA zde program vyvolává nějaké dialogové okno. Provedení takového
příkazu se občas dá zrušit příkazem NOP (No Operation). Stačí pouze daný řádek
označit a v kontextovém menu vyvolaném stiskem pravého tlačítka myši zvolit
příkaz Binary/Fill with NOPs. Příkazem Copy to executable file program
zkopíruje kód programu do nového okna. Zde si můžete provedené změny uložit
příkazem Save File z kontextového menu.

Záchrana: Uživatelé programu Ollydbg by si vždy měli udělat zálohu upravovaného
souboru. Stanou-li se Windows nestabilními, většinou postačí restart počítače.8. Dekompilace - Jak získat zdrojový kód programu

Použití: Freewarový program Pedasm, určený pro operační systém MS-DOS a pro
program Příkazový řádek MS-DOS ve Windows 95/98, NT4 a 2000, převádí binární
kód souborů do zdrojového kódu assembleru, DEF a Include souborů. naleznete
verzi 0.32, najdete ji i na internetu, například na adrese
www.geocities.com/SiliconValley/Lab/6307 (PEDASM.ZIP, 118 KB). Tyto typy
souborů se v některých případech dají společně s assemblerem převést zpět na
spustitelné soubory. Profesionální programátoři tento nástroj používají pro
vyšetření kvality programů nebo pro otestování úrovně kompilátorů. Autor této
utility například na své internetové stránce ukazuje, jak se dá dekompilovat
program Kalkulačka obsažený ve Windows a upravit tak, aby obsahoval navíc
klávesu schopnou přepočítávat měnu na euro.

Utilita Pedasm umí dekompilovat pouze 32bitové aplikace pro Windows.

Upozornění: Tento program by měli používat pouze uživatelé, kteří se alespoň
trochu znají programování v assembleru.

Riziko: Po změně binárního kódu souboru se mohou objevit různé vedlejší účinky,
počínaje zatuhnutím programu a počítače až po ztrátu dat.

Upozornění: Změna kódu v assembleru u cizího softwaru je porušením autorských
práv a licenčního ujednání.

Jak to funguje: Rozbalte archiv obsahující program Pedasm do libovolné složky a
rovněž tam zkopírujte soubor, který budete chtít upravovat. Poté spusťte
program Příkazový řádek a přepněte se do složky s programem Pedasm. Na
příkazový řádek zadejte tento příkaz:

pedasm -o

Zde výraz test.exe představuje soubor, který chci dekompilovat, a výraz
test.asm obsahuje kód souboru test.exe v asssembleru. Soubor TEST.ASM můžete
otevřít v libovolném textovém editoru. Abyste změněný kód mohli převést zpět do
EXE souboru, budete potřebovat assembler.

Záchrana: Vždy před jakýmkoliv zásahem do souboru si utvořte jeho kopii. Kromě
toho byste všechna testování měli provádět na jiném diskovém oddílu pokud něco
neproběhne tak, jak má, může dojít i k jeho poškození.

Tip 1: Pro kompilaci zdrojového kódu potřebujete assembler. , případně na
internetové adrese http://win32asm.rxsp.com/download.html (MASM32V6.ZIP, 3,9
MB) naleznete utilitu od firmy Microsoft s názvem Masm32.

Tip 2: Pokud naopak chcete své programy před dekompilací chránit, použijte
speciální program pro zašifrování EXE souborů, např. freeware Yoda?s Crypter
určený pro Windows 95/98, NT4 a 2000. Najdete jej opět , případ0ně na internetu
na adrese http://y0da.teamunknown.com (YC12.ZIP, 8 KB). Také byste si měli sami
zkusit, zda u vašeho softwaru jde změnit binární kód.

Alternativa: Jako další disassembler vám můžeme uvést freewarovou utilitu Borg
určenou pro Windows 95/98. Je k dispozici a rovněž na internetové adrese na
www.cronos.cc (BORG227.ZIP, 149 KB). Kód v assembleru vygenerovaný tímto
program se však již nedá tak snadno zkompilovat zpět do EXE souboru, jako tomu
bylo u programu Pedasm.

Riskantní utility pro Windows IV.

9. Paměť - Editování obsahu operační paměti

Použití: Sharewarový program Winhack pro Windows 95/98 a NT4 vám velmi pěkně
poslouží k tomu, abyste mohli v operační paměti nalézt a případně v ní na
určitých místech upravovat data. Takovým typickým příkladem může být navyšování
dosaženého skóre při hraní her. Program je k dispozici , nebo jej také
naleznete na internetové adrese www.malinverni.com/info/winhack2.htm
(WH200.EXE, 1,78 MB). Když totiž spustíte jakýkoliv program, přenesou se
všechna data a kód programu do operační paměti. Aplikace Winhack pomáhá, a to
prostřednictvím určitých filtrovacích metod, k nalezení pro nás zajímavých míst
v operační paměti. Kromě toho se tato místa dají pomocí výše zmíněného programu
také upravovat, a to buď pomocí editoru, nebo přes záložku Tag Lists. Jsou-li
patřičná místa v paměti vyhledána, ukládají se právě do záložky Tag Lists a my
je pouhým stiskem tlačítka můžeme naplnit našimi údaji.

Neregistrovaná verze programu je bohužel velmi silně omezena. Tak například
nelze pomocí položky Memory Trainer vytvářet EXE soubory, se kterými bychom si
mohli vyzkoušet manipulaci v operační paměti.

Riziko: Ten, kdo zkouší manipulovat s hodnotami v operační paměti, se vystavuje
riziku zatuhnutí programu nebo celých Windows. V ojedinělých případech také
může dojít k poškození souborů. Tento program se dá také zneužít různými
zlomyslníky, kteří pak zkouší například vyšpehovat cizí hesla, což sice jde,
ale není to zrovna nic dobrého.

Jak to funguje: Spusťte program, jehož parametry budete chtít v operační paměti
upravovat, a hned nato spusťte Winhack. V poli Process vyhledejte název vámi
spuštěného programu. Na záložce Edit Memory pak uvidíte oblast paměti, kterou
tento program zaujímá vlevo v hexadecimálních znacích a vpravo v ASCII znacích.
Stiskem tlačítka Search Now spustíte vyhledávání vámi zadaného výrazu v dané
oblasti paměti. Nalezený výraz se objeví v editoru, přičemž po poklepání na něj
jej můžete bez problémů změnit.

Upozornění: Jakmile klepnete na tlačítko Save Changes, program Winhack zapíše
všechny změněné hodnoty do paměti. Pomocí záložky Memory Search si můžete díky
nejrůznějším filtrovacím mechanismům omezit operační paměť opravdu pouze na ty
oblasti, které vás zajímají nejvíce. Tato záložka se nejlépe hodí pro
manipulaci se skórem při hrách. Klepněte na tlačítko Start New Search a
potvrďte stiskem tlačítka OK. Poté se objeví ještě další možnosti, jež jsou ale
v neregistrované verzi nedostupné.

Změňte si velikost skóre ve hře, kterou zrovna hrajete. To uděláte tak, že
budete hrát dále a skóre se vám zvýší. V programu Winhack pak zadejte do
políčka Changed to hodnotu, na kterou se vám skóre hry změnilo. Tento postup
musíte několikrát opakovat, než naleznete to správné místo v paměti. Toto místo
se pak objeví v pravé polovině okna programu. Nalezenou adresu paměti označte a
klepněte na tlačítko dole s názvem Create Tag from Selected Address(es). Do
políčka, jež se následně objeví, zadáte svůj popis této adresy a postupně
potvrdíte stiskem tlačítek Create a OK. Na záložce Tag Lists pak můžete zadávat
pro tuto adresu libovolné hodnoty.

Záchrana: Pokud se něco nevydaří, ve většině případů stačí program ukončit a
spustit znovu. Ten, kdo si chce být absolutně jistý, si musí udělat zálohu
celého diskového oddílu.

Alternativa: Jako alternativní řešení vám nabízíme utilitu Generic Game
Trainer, jež je určena pro Windows 95/98, NT4 a 2000. Je sice zdarma, ale neumí
toho tolik, jako program Winhack. Najdete ji , případně na internetu na
www3.telus.net/jz/gentrain/ (GENTRAIN.ZIP, 252 KB). O tomto programu jsme blíže
psali v článku Utility pro profíky v časopise PC WORLD 9/2001.10. Příkazy v menu programů - Jak odblokovat neaktivní prvky v programech

Použití: Freewarový program Windows Enabler, určený pro Windows 95/98/ME, NT4 a
2000, umí v ostatních programech určených pro Windows oživit všechny v programu
neaktivní prvky, na něž se potom dá klepnout a tak využívat jejich funkci.
najdete program ve verzi 1.0, dostupný je též na internetu na adrese
www.geocities.com/shewitt_au/enabler.html (WIN_ENAB.ZIP, 179 KB).

Na rozdíl od jemu podobných aplikací si uživatel nemůže zvolit, který prvek
bude chtít odblokovat. Program je totiž v tomto ohledu skutečně velmi
radikální. Odblokuje rovnou všechny prvky u programu, jenž právě běží v
popředí. Kromě toho odblokování funguje i u některých prvků v dialogových
oknech.

Riziko: Ten, kdo si nechá odblokovat v programu všechny prvky programem Windows
Enabler, může očekávat prakticky cokoliv. Jedním z důvodů je to, že funkce
skrývající se za víceméně násilným odblokováním jinak neaktivních prvků, nejsou
korektně inicializovány. A co se může v takovýchto případech stát, se naprosto
nedá předvídat závisí to víceméně na programu samém -od zatuhnutí programu či
celého systému, až po ztrátu dat. V praxi se ovšem objevují závažnější problémy
jen velmi zřídka.

Upozornění: Nucené odblokování některých prvků v libovolném softwaru a jejich
následné používání může být porušením autorských práv nebo licenčního ujednání.

Jak to funguje: Rozbalte archiv obsahující program do libovolné složky a
spusťte soubor WINDOWS ENABLER.EXE. Ikona utility se umístí do pravé části
Hlavního panelu a vyčkává na svoji příležitost. Po klepnutí na ikonu se přes ni
objeví text On.

Upozornění: Od této chvíle jsou všechny prvky v programu, který je aktivní,
odblokovány. Klepnutí myší na některé potom může vést až k zatuhnutí počítače.
Jakmile znovu klepnete na ikonu programu Windows Enabler, vše se vrátí do
původního stavu.

Záchrana: Pokud se vyskytnou nějaké problémy, obyčejně stačí restartovat
počítač. Kdo si ale chce být absolutně jistý, měl by si před použitím tohoto
programu zálohovat pevný disk.

Tip: Jestliže se rozhodnete pro pravidelné používání utility Windows Enabler,
doporučujeme vám umístit soubor WINDOWS ENABLER.EXE do složky Po spuštění. Pak
se bude automaticky spouštět při každém startu Windows.

Alternativa: Podobnou funkci jako výše uvedený program nabízí freewarová
utilita s názvem Enabler. Najdete ji , případně na internetové adrese
http://mr-drone.hypermart.net/default4.htm (ENABLER2.
EXE, 15,5 KB).11. Procesy - Ukončování, případně změna priority u procesů ve Windows

Použití: Freewarový program Another Task Manager určený pro Windows 95/98 hlídá
všechny procesy a "threads" ve vašem systému. Nabízíme vám jej , případně jej
naleznete i na internetu na adrese http://atm.rm.it/ (ATM30.EXE, 155 KB).
Program také umí ukončovat běžící procesy nebo měnit jejich prioritu. Na rozdíl
od ostatních podobných programů si dokáže poradit i se "threads". To se hodí
třeba tehdy, když chcete přiřadit větší prioritu hře, kterou právě hrajete,
nebo vypalovacímu programu, aby běžel rychleji. Jako malý bonbónek utilita
ještě přináší na přání možnost posílat procesoru v pravidelných intervalech
příkaz HLT. Ten zapříčiní to, že když procesor nemá zrovna co na práci, uvede
se do úsporného režimu, takže se jednak šetří elektrickou energií, jednak se
procesor chladí. Všechny tyto schopnosti utilitu řadí mezi nejlepší ve své
třídě.

Riziko: Jestliže ukončíte nějaký zvláště důležitý proces nebo nevhodně změníte
jeho prioritu, může dojít k zatuhnutí Windows, nebo alespoň k jejich výraznému
zpomalení. V některých případech může ukončení procesů poškodit právě otevřené
soubory.

Jak to funguje: Po rozbalení archivu spusťte soubor ATM.EXE. Pro správnou
funkci programu musí tento soubor ležet ve stejné složce spolu s virtuálním
ovladačem ATM.VXD. V horní polovině okna programu vidíte všechny běžící
procesy. Po klepnutí na libovolný z nich se vám ve spodní polovině okna objeví
všechny "threads", jež k tomuto procesu patří. Přes kontextové menu procesu a
"threads" se tyto dají ukončit. V pravé spodní polovině okna můžete na záložce
Process změnit prioritu daného procesu, a to pomocí posuvníku v poli Static.
Posunutím posuvníku vpravo prioritu procesu zvýšíte.

Upozornění: Jak již bylo řečeno, ukazuje vám program všechny procesy běžící v
počítači. Nikdy neukončujte proces KERNEL32.DLL -to je řídící proces Windows.
Po jeho ukončení Windows zatuhnou. Také byste neměli měnit jeho prioritu.

Záchrana: Po restartu počítače by měl počítač běžet zase jako obvykle.

Alternativa: Jako alternativu vám doporučujeme utilitu Prcview, jež má sice
skromnější schopnosti, nicméně ukončovat procesy či měnit jejich prioritu umí
stejně dobře. Najdete ji , případně na internetu na adrese
http://www.xmlsp.com/pview/prcview.htm (PRCVIEW.ZIP, 84,8 KB). Program běží ve
Windows 95/98, NT4 a 2000.

Riskantní utility pro Windows V.

12. Editování disku - Jak zachránit data z poškozených pevných disků

Použití: Ani v operačním systému MS-DOS, ani ve Windows není za normálních
okolností možné přistupovat přímo na jednotlivé sektory pevného disku a disket
tuto úlohu za nás vykonává příslušný operační systém. Jinými slovy nelze
například prostředky Windows upravovat jednotlivé sektory na nosičích dat.
Tento nedostatek ale odstraňuje utilita Winhex. Je to sharewarový program, jenž
slouží v první řadě jako hexadecimální editor, dále jako editor operační paměti
RAM a také jako editor disků. Kromě toho nabízí ještě některé další doplňkové
funkce: umožňuje zhotovit obrazy pevných disků, editovat bootovací sektor,
opravdu důkladně odstranit soubory z disků, najít skryté soubory či vyhledat na
pevném disku libovolný text. Podle autora programu je tento používán i firmami,
jež se zabývají zachraňováním dat z poškozených paměťových médií. My vám tuto
všestrannou utilitu přinášíme , naleznete ji ale také na internetové adrese
http://www.winhex.com/winhex/index-m.html (WINHEX.ZIP, 676 KB). Na internetu
rovněž lze najít návody, jak s pomocí programu Winhex měnit například bodové
skóre ve hrách.

Neregistrovaná sharewarová verze je naneštěstí velmi silně omezená, takže se v
ní nedají ukládat žádné soubory větší než 250 KB, editor disku na samotný disk
nic nezapisuje a editor operační paměti RAM nefunguje.

Riziko: Tím, že vám program Winhex dovolí přistupovat doslova na každý bajt
vašeho disku včetně bootovacího sektoru, se vám dostává do rukou zbraň, kterou
můžete napáchat spoustu škody. Jeden z hororových scénářů pak může obsahovat
zatuhnutí programů či rovnou celého operačního systému, poškození souborů nebo
ztrátu celých diskových oddílů.

Jak to funguje: Máte-li k dispozici nějakou disketu, pevný disk či CD disk s
poškozenými sektory, můžete se pokusit alespoň část souborů ležících v
poškozeném sektoru zachránit. Na poškozený soubor se program dostane pomocí
nabídky File/Open, a celý soubor načte až po první poškozený sektor. Pak stačí
označit stisknutým levým tlačítkem myši všechny viditelné sektory a zkopírovat
je pomocí nabídky Edit/Copy Block/Into New File do nového souboru.

Záchrana: Úplnou jistotu si zajistíte jen tehdy, když si vytvoříte spouštěcí
disketu a vytvoříte si pomocí speciálního softwaru zálohu celého vašeho pevného
disku. Tuto zálohu si umístíte na nějaké externí médium, z něhož ji pak s
pomocí spouštěcí diskety nakopírujete zpět. Ve většině případů je ale naprosto
dostačující, když si vytvoříte zálohu všech souborů, jež budete programem
Winhex upravovat.13. Dávkové soubory - Urychlení běhu dávkových souborů kompilací

Použití: Freewarový program Batlite, jenž je určen pro operační systém MS-DOS,
dokáže udělat dávkové soubory o něco rychlejšími, neboť je převádí na
spustitelné COM soubory tedy skutečné programy. Tuto aplikaci naleznete ,
případně na internetové adrese http://www.dosbin.com/batch02.htm (BATL173.ZIP,
75,3 KB). COM soubory ale mohou být jen velmi těžko dodatečně modifikovány.
Navíc program Batlite text, který dávkové soubory obsahují, komprimuje, takže
výsledný COM soubor je vždy o něco menší než původní soubor dávkový. Vzniklé
COM soubory můžete dále volně používat a distribuovat.

Výhoda rychlosti u COM souborů je dána také tím, že podle autora programu se
při kompilaci příkaz Goto převádí na přímý příkaz skoku, zatímco systém MS-DOS
u dávkového souboru analyzuje příkazy řádek po řádku, dokud nedojde k cíli
skoku. Navíc kompiláty dávkových souborů jsou spouštěny přímo v operační
paměti. Díky zpracování přímo v operační paměti se objevuje ještě další efekt:
dají se totiž například vytvořit spouštěcí diskety, které obsahují zkompilované
dávkové soubory, jež obsahují odkazy na jiné diskety. U klasických dávkových
souborů je to velmi obtížné, neboť ty vyžadují vždy pouze tu disketu, z níž
byly spuštěny.

Riziko: Dávkové soubory zkompilované utilitou Batlite se vždy nechovají jako
soubory původní. Tak například je ignorována proměnná %0. Jelikož program ne
všechny příkazy kompiluje, nýbrž částečně spoléhá na samotný systém MS-DOS,
jsou kompiláty závislé na verzi systému MS-DOS. Použijete-li například příkazy
systému MS-DOS 5.0, nepoběží vám kompilát ve verzi MS-DOS 2.11. Další problém
závisející na verzi systému MS-DOS může vyvstat, když ze zkompilovaného
dávkového souboru budete volat nějaký jiný. Těžko však lze předpovědět, jaké
škody mohou tyto zkompilované dávkové soubory na základě výše uvedených omezení
napáchat; závisí to na dávkovém souboru samotném a na použité verzi systému
MS-DOS. V extrémním případě si lze představit, že by mohlo dojít až ke smazání
obsahu pevného disku. Ovšem pravděpodobnost, že by k tomu skutečně došlo, je
mizivá.

Upozornění: Soubor AUTOEXEC.BAT byste kompilovat neměli. I když zkompilovaný
soubor přejmenujete na AUTOEXEC.BAT, obdržíte při startu počítače chybové
hlášení.

Jak to funguje: Po rozbalení archivu do libovolné složky stačí do ní zkopírovat
dávkový soubor, který chceme zkompilovat. V programu Příkazový řádek pak stačí
zadat příkaz

batlite ,

přičemž výraz nahradíte názvem souboru, jejž chcete zkompilovat.
Výsledkem je kompilát stejnojmenný soubor, ovšem s příponou COM.

Záchrana: Pro zajištění co nejvyšší bezpečnosti testujte kompilát na zvláštním
diskovém oddílu, kde nemůže napáchat žádné škody.14. Reklama - Jak odstranit reklamu z programů

Použití: Freewarová utilita Spyblocker odstraňuje reklamu z programů a rovněž
chrání vaše soukromí. Nabízíme vám ji , ale dá se stáhnout i z internetu na
adrese http://www.morelerbe.com/spyblocker/sb.htm (SB.ZIP, 1,86 MB). Využívá
totiž toho, že ve složce Windows vytvoří soubor s názvem HOSTS. Do tohoto
souboru ukrývá všechny internetové adresy, jež odkazují na váš počítač nebo na
vaši lokální síť, takže váš počítač nemusí tyto adresy hledat na internetu. V
tomto souboru jsou tak uvedeny adresy známých zasilatelů reklam, jako třeba
aureate.com. Chce--li se reklamou financovaný software na takovou adresu
dostat, nedostane od serveru žádnou odpověď. Tak se internetové reklamní firmy
vůbec nedozví, že jste k internetu připojeni.

Riziko: Oblíbeným trikem, jak urychlit na internetu zobrazování některých
stránek, je zadat jejich IP adresy přímo do souboru HOSTS, například

195.144.101.53 www.pcworld.cz

pro zobrazení WWW stránky časopisu PC WORLD. IP adresu stránky získáte pomocí
příkazu

ping www.pcworld.cz,

kterou zadáte za prompt v okně programu Příkazový řádek. Potom se počítač
nedotazuje DNS serveru, nýbrž používá přímo IP adresu. Kromě toho se v souboru
HOSTS vyskytují v případě sítí TCP/IP i IP adresy ostatních počítačů v lokální
počítačové síti.

Upozornění: Utilita existující soubor HOSTS na počítači přepíše a vytvoří si
svůj vlastní. Zálohy tohoto souboru nevytváří, takže jsou data obsažená v tomto
souboru, často pracně psaná ručně, ztracena. Dalším nedostatkem je to, že na
některé internetové stránky se vůbec nedostanete (například www.gozilla.com).
Nepodaří se vám to dokonce ani tehdy, když program Spyblocker ukončíte. Při
jeho ukončení se totiž soubor HOSTS smaže a při dalším spuštění znovu vytvoří.
Musíte proto internetový prohlížeč ukončit a nato znovu spustit.

Jak to funguje: Po spuštění se ikona programu umístí do pravé části Hlavního
panelu. Pokud používáte nějaký firewall, pak se vás bude ptát, zdali máte
programu Spyblocker dovolit přístup jako server. V tomto případě to dovolte,
protože v opačném případě program Spyblocker nebude fungovat.

Záchrana: Zamezte jakýmkoliv ztrátám a před nainstalováním programu si udělejte
zálohu souboru HOSTS.

Tip: Většina programů financovaných reklamou schovává reklamu na vašem pevném
disku. Program Spyblocker dokáže zabránit tomu, aby se stahovaly reklamy další,
ale ty staré budete vidět stále. V případě programu Gozilla byste tak měli
například smazat složku Amcdl, v níž se soubory s reklamou skrývají. Složky, ve
kterých se skrývají reklamy zobrazované jinými programy, najdete třeba pomocí
utility Filemon. Verzi 4.34 najdete ve dvou souborech jeden je určen pro
použití ve Windows 95/98/ME a druhý pro Windows NT//2000 (FILEMON.ZIP, 78,5 KB
pro Windows 95/98/ME a NTFILMON.ZIP, 78,9 KB pro Windows NT/2000). Dají se
ovšem také stáhnout z internetu, a to na adrese
www.sysinternals.com/ntw2k/source/filemon.shtml. Tento a jemu podobné nástroje
vám ukáží, na jaké soubory ten který proces přistupuje, a mezi nimi budou právě
ty, jež obsahují reklamy.15. Internet - Urychlete si připojení k internetu

Použití: Sharewarový program Tweak Me dokáže mimo jiné urychlit vaše připojení
k internetu. Samotnou aplikaci najdete , případně si ji můžete stáhnout na
adrese www.totalidea.de/tweakdown.htm (TM-SETUP.EXE, 3,87 MB). K urychlení
připojení aplikace používá jeden trik: Vzhledem k tomu, že při připojení na
internet jsou data posílána ve formě paketů, dá se právě přes velikost paketů
ovlivňovat rychlost přenosu dat. Ve Windows 95/98 je standardní velikost paketů
(Maximum Transmission Unit, MTU) nastavena na 1 500 bajtů. Většina
internetových routerů má ale velikost paketu nastavenou na 576 bajtů, takže se
každý paket o velikosti 1 500 bajtů musí rozštěpit na tři menší o velikosti 576
bajtů. Tak vzniknou dva plně obsazené pakety o velikosti 576 bajtů a třetí
neobsazený o velikosti pouze 228 bajtů. To znamená, že ve skutečnosti musíte
při připojení na internet vysílat paketů více a tím je vaše internetové
připojení pomalejší, než je ve skutečnosti nutné.

Riziko: Většina utilit podobného druhu nastavuje jako hodnotu MTU velikost
standardního paketu. To znamená například pro připojení prostřednictvím modemu
576 bajtů. Optimální velikost paketu ovšem závisí zejména na vašem
poskytovateli připojení. Proto vám použití takových utilit může v některých
případech připojení na internet naopak ještě více zpomalit.

Jak to funguje: Nenastavujte v programu standardní hodnoty, ale stanovte si
optimální velikost paketu sami. Připojte se ke svému poskytovateli připojení,
spusťte program Příkazový řádek MS-DOS, v něm zadejte příkaz winipcfg a
poznamenejte si IP adresu, jež je uvedena v poli Výchozí brána.

Nyní zadejte příkaz

ping -f -l 1500 ,

přičemž namísto výrazu dosadíte výše uvedeným způsobem
zjištěnou hodnotu. Obdržíte-li chybové hlášení: "Pakety se musí fragmentovat,
je však nastaven příznak DF (nefragmentovat)", zadávejte místo údaje 1500
postupně o něco menší hodnoty tak dlouho, dokud se vám nepodaří najít nejvyšší
hodnotu, při které se příkaz ping provede bezchybně. Tento údaj si
poznamenejte. Spusťte utilitu Tweak Me, v ní stiskněte tlačítko Internet Tweaks
a poté klepněte na ikonu Modem Tweaks. Vámi zjištěnou hodnotu pak nastavte v
poli MTU a potvrďte stiskem tlačítka Save Values.

Záchrana: Pokud se po provedení optimalizace vaše připojení zpomalí, zkuste si
namísto standardního nastavení sami zjistit optimální velikost paketu postupem
uvedeným výše.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.