Vývoj multiplatformních aplikací v Embarcadero RAD studiu

Android |

Tento příspěvek se zabývá vývojem aplikací pro mobilní zařízení. Je určen především pro čtenáře, kteří dosud nemají praktické zkušenosti s mobilním vývojem a hledají cestu jak na to. Rád bych se zde podělil o svoje osobní zkušenosti.

Vývoj multiplatformních aplikací v Embarcadero RAD studiuMobilní zařízení se stala nedílnou součástí našeho života. Masivní využití se našlo v oblasti zábavy, ale přibývají i aplikace pro profesionální použití. Zde často nahrazuje kombinace tabletu s vhodnou aplikaci dráhé specializované terminály. Oproti klasickému notebooku mají mobilní zařízení několik výhod: jsou kompaktnější, lépe se přenášejí a mají integrované rozšiřující moduly jako je GSM, GPRS, GPS, fotoaparát a řadu dalších. Pro vývojáře i uživatele se tímto otevírá zcela nový prostor. Situaci však komplikuje existence více mobilních platforem, které staví vývojáře před volbu jak a v jakém vývojovém prostředí aplikaci vytvořit.

Jistě je možné vytvořit webovou aplikaci a problémy s rozdílnými vlastnostmi jednotlivých platforem překlenout použitím prohlížeče daného mobilního zařízení. Tento typ aplikace ale není vždy nejvhodnější. Jsou případy, kdy je z mnoha důvodů lepší vytvořit klienta přímo pro konkrétní platformu. Vývojář potom musí vážit možné varianty: vybrat pouze jednu z platforem, pro kterou aplikaci psát, nebo pro každou platformu vytvořit specifickou aplikaci. Existuje však i další možnost, o které bych se zde rád zmínil podrobněji, a to je použít RAD studio od společnosti Embarcadero, které umožňuje vývoj aplikací pro více platforem za použití jednoho kódu, v jednom vývojovém prostředí a to jak pro serverovou část, tak pro část klientskou.

 

Požadavky na aplikaci

Řadu let se věnuji programování firemních aplikací, které vždy pracovaly výhradně v prostředí operačního systému Windows. Jednou z nich je program pro servis výtahových zařízení. Nejprve několik slov o samotné aplikaci.

Jedná se klasickou aplikaci typu klient/server, která pracuje v rámci lokální počítačové sítě. Ve zkratce je možné říci, že program obsahuje evidenci zařízení, pro které se plánuje a provádí servisní činnost. Existující verze obsahuje mnoho manuálních vstupů od uživatelů. S cílem zvýšit efektivitu bylo rozhodnuto doplnit tento program modulem určeným pro mobilní zařízení. Technik vybavený mobilním zařízením dostane na toto zařízení seznam činností, které má vykonat a zároveň bude mít možnost přes mobilní zařízení potvrdit, že zadaný požadavek byl splněn.

Byl jsem tak postaven před problém vývoje své první mobilní aplikace. Času nebylo mnoho a já jsem bohužel neměl příliš představu o tom, jak vytčeného cíle dosáhnout.

Volba mobilní platformy

Prvním problémem bylo jakou platformu vůbec zvolit. Na trhu existuje nepřeberné množství zařízení s různými technickými parametry. Proto jsem si stanovil následující kritéria:

  • Jedno nebo více zařízení
  • Velikost zařízení
  • Množství údajů předávaných na zařízení
  • Množství údajů pořizovaných na zařízení
  • Venkovní prostředí v jakém bude zařízení provozováno
  • Cílová mobilní platforma

 

Jedno nebo více zařízení. Zde jsem zvažoval, zda techniky vybavit dalším mobilním zařízením, nebo aplikaci nasadit na mobilní telefony, které již aktuálně mají dispozici. Náklady rozhodly o tom, že pro pilotní provoz budou použity stávající mobilní zařízení.

Velikost zařízení. O velikost a rozlišení displeje se již diskutovalo na mnoha místech. Jedná se vždy o kompromis mezi velikostí zařízení a množstvím informací, které je potřeba zobrazit. Pro pilotní provoz, který počítá s využitím stávajících mobilních zařízení, jsme zobrazované informace minimalizovali na velikost zhruba odpovídající SMS zprávě (řádově do 500 znaků).

Množství údajů předávaných na zařízení. Při výběru zařízení je třeba zvážit, jak často budou informace na zařízení přicházet, respektive, jak často se budou zařízení synchronizovat. Dále je třeba vzít v úvahu, jakým způsobem budou uživateli mobilního zařízení informace prezentovány. Pro ověřovací provoz byl objem předaných informací na klienta odhadnut na jednotky zpráv denně. Jednotlivé zprávy budou uživateli zobrazeny ve formě seznamu, který bude možné jednoduše procházet.
Úvodní foto: (c) Fenton - Fotolia.comKomentáře