Internet guru - Vše, co jste chtěli vědět o Internetu...

Apple iOS | 01.07.99

Máme tu další (tentokrát prázdninový) měsíc a s ním další pokračování rubrikyInternet guru. O čem budou její jednotlivé příspěvky? V sekci Jak neuvíznout najdete článek "Abyste...
Máme tu další (tentokrát prázdninový) měsíc a s ním další pokračování rubriky
Internet guru. O čem budou její jednotlivé příspěvky?
V sekci Jak neuvíznout najdete článek "Abyste neprotelefonovali výplatu", ve
kterém se věnujeme asi každého zajímající otázce možnostem jak ušetřit na
poplatcích za telefon při připojování do Internetu.
Sekce Vemte na to síť je tentokrát věnovaná hudbě v digitální podobě. V článku
"Hudba po drátě" proto najdete přehled více i méně populárních hudebních
formátů a možností, kde zdarma či levně získat vaše oblíbené skladby.
V sekci Kdo hledá, věnované vyhledávání informací, tentokrát zabrousíme do
oblasti kartografie. V článku "Hlava-mapa" se pokusíme shrnout maximum
praktických možností, jak se pomocí Internetu vyznat na povrchu planety, ať již
podle mapy či přímo pomocí družicových snímků.
Co to znamená Když se řekne: "ISDN" a "NIX", se dozvíte v sekci věnované
internetové terminologii, a nakonec samozřejmě nemůže chybět sekce Internet FAQ
s odpověďmi na vaše dotazy s tradiční desítkou tipů, tentokrát věnovanou výběru
připojení "na doma".
Příjemné počtení vám přeje JAN ČÁP ; >

Jak neuvíznout - Abyste neprotelefonovali výplatu - aneb jak při připojení přes
telefon šetřit impulsy
Kdo sledujete průzkumy stavu českého Internetu, víte že se v mnohém značně
rozcházejí liší se odhady počtu uživatelů, tempa růstu, skutečné návštěvnosti
známých stránek atd. V jednom si však nikdy neodporují v nákladech na
nejběžnější (tedy telefonní) připojení do sítě: v průzkumech návštěvnosti se na
některý ze zpravodajských serverů denně vrací necelá desetina odhadovaného
počtu jejich uživatelů, v elektronických obchodech nakupují pouze lidé s
přístupem přes pevné linky ("modemistu" přijde delší vybírání příliš draho), a
neblaze proslulá studie OECD nás staví na první místo mezi členskými zeměmi, co
se nákladů na připojení týče.
Ale protože nářky nad současným stavem se toho mnoho nespraví a v českých
telekomunikacích platí více než kde jinde, že pomocnou ruku zaručeně najdete na
konci vlastního ramene, připravili jsme pro vás přehled možností, jak při
maximálním využití Internetu co nejvíce ušetřit na telefonních poplatcích.
Na 100 %,
tak zní první heslo všech, kteří neplatí za objem přenesených dat, ale za dobu
připojení. Když už musíte za každou minutu draze platit, snažte se během ní
získat maximum možného v případě Internetu stáhnout na svůj počítač co nejvíce
informací. Dosáhnete toho kombinací následujících postupů:

- Práce "off-line" je soubor opatření, kdy veškeré činnosti, při nichž nečekáte
vy na počítač, ale počítač na vás, důsledně přesouváte na dobu, kdy nejste
připojeni (a tudíž nic neplatíte). Chce to trochu organizačního úsilí a
podstoupit i určité nepohodlí, ale nejbližší účet za telefon vám všechno
vynahradí :-).
Typickou činností, kterou lze bez problémů provádět off-line (tedy bez
spojení), je vyřizování e-mailové korespondence přečíst a napsat několik nebo
několik desítek byť i krátkých sdělení, vám může trvat desítky minut nebo i
hodiny, kdežto samotný příjem a odeslání trvá zpravidla desítky sekund až
minuty. Vesměs všechny programy pro práci s poštou tento způsob práce (který se
týká i elektronických konferencí net news) přímo podporují stačí se přepnout do
režimu off-line a pracovat jako obvykle. Synchronizaci pošty (odeslání vašich a
příjem nově došlých sdělení) pak můžete provádět buďto sami podle potřeby, nebo
nastavit v poštovním programu, aby se sám připojoval třeba každé dvě hodiny v
době od 8. do 16. hodiny můžete tak být celý den v kontaktu a utratíte něco
mezi 5 a 10 impulsy. Jako domácímu uživateli vám může stačit vybírat poštu
třeba jen jednou denně, takže v ideálním případě (stihne-li váš počítač
připojení a synchronizaci pošty do dvou minut) můžete na e-mail
"protelefonovat" jen 80 Kč za měsíc.
S prohlížením WWW stránek je to trochu složitější, protože samotná koncepce
vzájemných odkazů mezi nimi předpokládá přenos dalších dat v tom okamžiku, kdy
kliknete na další odkaz. Maximálně efektivního brouzdání dosáhnete kombinací
dvou postupů: pokud jste připojeni, pracujte pokud možno s více okny prohlížeče
najednou (zatímco jedno stránku natahuje, v dalším můžete jinou letmo procházet
atd.), stránku či soubor stránek, s jejichž obsahem se chcete seznámit
podrobněji, si stáhněte na disk a přečtěte teprve až se odpojíte. Ke
stahování / ukládání stránek na disk vašeho počítače (i když Internet Explorer
jej také podporuje) je vhodné použít některý ze speciálních programů jejich
přehled najdete ve vloženém článku.
Jediné, o co vás důsledná práce off-line ochudí, je možnost si po Internetu
kdykoliv přímo "pokecat" přes IRC či ICQ, jehož finančně únosné použití připadá
v úvahu pouze v případě, že na pozadí stahujete větší objem dat.
- Efektivní stahování je další podmínkou, jejíž optimalizace je pro šetření za
telefon kritická. Kapacita připojení běžným analogovým modemem (mezi 3 a 5
KB/s) totiž v mnoha případech převyšuje momentální propustnost sítě mezi vaším
počítačem a serverem v USA, ze kterého k vám mohou proudit data rychlostí jen
několika stovek bajtů za sekundu. Optimálního vytížení pak můžete dosáhnout
pouze tak, že zároveň stahujete z více míst a dokonce i více stránek z jednoho
serveru úzké místo totiž nemusí být jen na trase, ale může být přetížený i
konkrétní server ten pak rozděluje svůj výkon mezi stovky současně
obsluhovaných požadavků, a pokud budete požadovat více stránek najednou,
zpravidla dosáhnete většího "přísunu". Většina programů pro stahování stránek
tuto strategii podporuje a je schopna vytížení linky optimalizovat tím, že se
tváří jako několik paralelně stahujících prohlížečů (obzvlášť výkonný je
program Teleport Pro).
- Sdílení připojení je poslední možností, jak lépe vytížit svůj modem a
telefonní linku. I běžné připojení modemem 33,6 snese běžnou práci několika
lidí, aniž by jednotlivé uživatele nějak výrazně omezovalo (zatímco jeden čte,
druhý stahuje). Doma (mimo firemní síť) však bývá problém s kým a jak připojení
sdílet, když nejbližší internetový nadšenec nebydlí v sousedním bytě, ale v
sousedním bloku. Donedávna to byla téměř neřešitelná záležitost, ale v
posledních měsících se blýská na lepší časy rozvíjí se nabídka levných zařízení
pro bezdrátovou komunikaci, určených pro trh SOHO (Small Office/Home Office =
pro domácnosti), jejichž pořízení začíná být vzhledem ke stále rostoucím
poplatkům za telefon velmi zajímavé. V úvahu připadají dva základní typy:
Bezdrátové sítě pracující v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz, které pracují s dosahem
několika desítek až stovek metrů, a při použití směrových antén (ne každý ze
SOHO produktů to umožňuje) i několika kilometrů. Rychlost komunikace je typicky
mezi 1 a 2 Mb/s a cena vybavení (karty, antény,...) jedné stanice se pohybuje
od 3 do 10 tisíc korun bez daně podle produktu a požadovaného dosahu. Mezi
zástupce této kategorie, nabízené na domácím trhu, patří síť HomeFree firmy
Diamond a výkonnější a dražší síť Proxim Symphony.
Druhou alternativou jsou zařízení pracující podle standardu pro digitální
bezdrátové telefony (DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications) v pásmu
1 880 až 1 900 MHz, která umožňují komunikaci rychlostí desítek až stovek Kb/s
a zpravidla jsou koncipovány jako "bezdrátové prodlužovačky" sériového kabelu.
Zajímavým, a podle mých informací zatím jediným produktem dostupným na našem
trhu, je Siemens GIGASET M 101 Data, umožňující vzdálené připojení modemu nebo
sériové propojení dvou PC rychlostí až 115,2 Kb/s na vzdálenost do 50 m v
budově a do 300 m na volném prostranství (z okna do okna). Soupravu dvou stanic
připojitelných na běžný sériový port PC lze koupit za cenu těsně pod 10 000
korun včetně DPH.

Čím rychleji, tím lépe
Aby mělo smysl modemové připojení maximálně vytěžovat, je samozřejmě žádoucí,
aby samotný přenos dat mezi vaším PC a uzlem poskytovatele probíhal nejvyšší
možnou rychlostí. Pokud pomineme digitální telefony ISDN, jejichž rychlost je
garantována z principu technologie a které jsou díky cenám rozšířené spíše ve
větších firmách, zbývá nám klasická analogová přípojka a připojení modemem přes
protokol PPP. Její efektivní rychlost, a tím i použitelnost, může ovlivnit řada
faktorů:
- Linky, ústředny a modemy, respektive jejich vlastnosti a konkrétní technický
stav, jsou základním faktorem ovlivňujícím rychlost komunikace.
První a také jediná část komunikační trasy, kterou můžete přímo ovlivnit, je
modem. Jeho výkon (spolehlivost, schopnost odolávat rušení a komprimovat
přenášená data) přímo ovlivňuje rychlost vašeho spojení, a tedy i výdaje za
telefon. Proto zde dvojnásob platí okřídlené úsloví, že nejste tak bohatí,
abyste mohli kupovat laciné věci. Přesto pro běžné použití nemusíte již nutně
uvažovat o profesionálním modemu v ceně mezi 8 a 12 tisíci korun (zpravidla jej
lze využít i pro asynchronnní pevnou linku) a dobře vám poslouží jakýkoliv
homologovaný modem s podporou protokolu V.90 (56k). Pokud volíte interní
modemovou kartu, lze doporučit v poslední době se objevující verze pro sběrnici
PCI, u nichž se téměř nevyskytují notoricky známé problémy s konfigurací
třetího sériového portu. Protože rozdíl mezi (již výprodejními) modemy 33,6 a
verzemi s podporou 56k již není podstatný, vyplatí se koupit 56ku i v případě,
že vám její využití momentální stav rozvodů nebo ústředny v podstatě znemožní.
Samotná kvalita vedení mezi vaší telefonní zásuvkou a místní ústřednou je asi
tím nejproměnlivějším, co na celé komunikační trase je. Obecně lze říct jen
tolik, že velmi záleží na konkrétním stavu rozvodů ve vaší lokalitě, a že
rozhodně nepoužitelná pro kvalitní přenos dat je tzv. "podvojka", kdy jedno
vedení sdílejí dvě účastnické stanice.
Dále následuje místní ústředna, která v případě, že je ještě analogová, spojení
na kvalitě nepřidá. V mnoha hustěji osídlených lokalitách (typicky satelitní
sídliště větších měst) je dnes situace taková, že se zde překrývá analogová a
digitální páteřní síť, což pro vás znamená, že si své staré analogové číslo
můžete za poplatek 100 Kč nechat přednostně přepojit na novou digitální
ústřednu. I tam se ale může stát, že budete mít uměle omezenou šířku pásma při
jednání s SPT proto raději vyžadujte linku umožňující standardní modemový
přenos dat.
Je-li je vaše číslo připojené na stejnou digitální ústřednu, respektive do
společné větve digitální sítě, jako přístupové linky poskytovatele, měla by
fungovat podpora přenosu rychlostí až 56 Kb/s (v praxi zpravidla mezi 44 a 52
Kb/s). Pokud přesto, že modem i poskytovatel podporují protokol V.90,
dosahujete rychlosti do 33,6 Kb/s, zkuste se u SPT dopídit, zda trasa mezi
poskytovatelem a vaší stanicí zahrnuje pouze jediný přechod z digitální do
analogové sítě (v ideálním případě až na přípojce vedení vaší linky k místní
ústředně), a ptejte se na případná možná opatření, jak tohoto stavu docílit.
- Parametry protokolu TCP/IP v MS Windows, respektive jejich nastavení, jsou
dalším podstatným parametrem rychlosti připojení. Konkrétně se jedná o velikost
paketů a velikost přijímaného datového okna (MaxMTU a RcvWindow či Rwin),
jejichž hodnoty jsou standardně nastaveny pro optimální přenos po lokální síti.
Pro modemové spojení jsou však vhodné kratší pakety (typicky 576 místo 1 500
bajtů) a okno od 4do 8násobku velikosti paketu podle rychlosti modemu (28,8 až
56K). Další kritickou hodnotou je velikost NDI cache, která by se pro modemové
spojení měla pohybovat od 16 do 32.
Protože konkrétní nastavení těchto hodnot lze provádět pouze modifikací
systémového registru, a navíc s konkrétním připojením, je třeba vždy trochu
experimentovat. Je vhodné využít některé ze sharewarových utilit přímo k tomuto
účelu určených. Říká se jim akcelerátory a přehršel jich najdete v kterémkoliv
archivu sharewaru pro Internet (např. na http://
www.tucows.cz/accel95.html) doporučit mohu např. freewarové programy MTUSpeed a
PPP boost.
Věřte, že čas strávený laborováním se vám vyplatí, protože v ideálním případě
lze dosáhnout až 50% navýšení efektivní přenosové rychlosti!
- DNS cache, čili vyrovnávací paměť adres příslušejících k doménovým jménům
jednotlivých serverů, vám sice neušetří mnoho, ale také něco dotazy na jmenné
(DNS) servery jsou totiž sice krátké, ale zato velmi časté a směřující na jeden
centrální server poskytovatele, který může být od menšího města vzdálený i dva
nebo dokonce tři uzly.
Její funkce je sice jako doplňková vlastnost některých akcelerátorů připojení
jen jakousi třešničkou na "optimalizačním dortu", ale pokud jste si už dali
práci s laděním velikosti paketů, jistě nepohrdnete ani jí.
- Blíž, ještě blíž... Pokud stahujete větší objem dat (např. několik mega velký
instalační balík zajímavého sharewaru), je dobré si rozmyslet umístění
konkrétního serveru, od kterého budete data vyžadovat. Čím vzdálenější server
zvolíte, tím větší je šance, že bude trasa více zahlcená a přenos pomalejší.
Mnohé zdroje lze získat z více různých míst např. přední archivy sharewaru mají
aktuální místní kopie (říká se jim zrcadla mirror) téměř ve všech vyspělých
státech, a pravděpodobně to bude víc "sypat" z Prahy než z australského Sydney.
Pokud ale mluvíme o vzdálenosti, mějte na paměti, že se jedná o "vzdálenost po
drátě", kterou ovlivňuje struktura sítě a kapacita i momentální propustnost
jednotlivých spojů. Ta v místních (národních či kontinentálních) podmínkách
nemusí vůbec odpovídat geografické vzdálenosti a můžete ji zjistit pomocí
programu traceroute (pod Windows tracert v DOS okně), který vypisuje adresy a
počet mezilehlých uzlů sítě.
Pokud se vám nepodaří najít místo, odkud byste mohli požadovaný soubor nebo
stránku stáhnout přijatelnou rychlostí, máte ještě šanci v podobě veřejných
služeb pro zasílání souborů e-mailem. Vtip je v tom, že vy (buďto přímo, nebo
pomocí příkazu v e-mailové zprávě) požádáte cizí server o zaslání určitého
souboru a můžete se odpojit. Server jej za pár desítek minut nebo hodin (na tom
vám nesejde) stáhne a pošle vám jej jako přílohu e-mailem, který můžete ze
schránky u vašeho poskytovatele zpravidla stahovat maximální možnou rychlostí.
Zajímavou službu tohoto typu najdete např. na adrese com>, nebo si můžete vybrat jinou z přehledu na .

Ani bit nazmar!
Další oblastí, kde lze dost ušetřit, je využití mechanismů zabraňujících
přenosům dat, které nejsou naprosto nezbytné.
- Cache, neboli vyrovnávací paměť mezi vaším prohlížečem a zbytkem WWW světa,
je úsporný mechanismus využívající kombinaci dvou principů: "nestahuj zbytečně
to, co už jsi jednou stáhnul" a již zmíněného "nestahuj z větší dálky, než je
nutné". Při používání Webu se můžete setkat s dvěma různými typy cache vnitřní
cache prohlížeče a tzv. proxy-cache.
Ta první je čistě v režii vaší instalace Netscape Navigatoru či Internet
Exploreru, v jejichž nastavení můžete určit, kolik pro ni obětujete disku a jak
často má prohlížeč kontrolovat, zda se soubory (stránky a obrázky na nich)
nezměnily. Hlavní funkcí této cache je, abyste při pohybu sem a tam po
stránkách jednoho serveru (např. Seznamu) neustále znovu a znovu nenačítali
tytéž stránky a obrázky po síti. Kromě toho může cache fungovat i jako jakýsi
váš osobní archiv procházených stránek oba zmíněné prohlížeče umí pracovat v
off-line režimu, kdy vám nabízí pouze to, co uvízlo v cache, a znovu se připojí
se po vašem souhlasu/pokynu. Takže pokud se chcete po odpojení ještě znovu
podívat na nějakou nedávno navštívenou stránku, pravděpodobně se nebudete muset
znovu připojovat.
Naproti tomu proxy-cache je určena pro podporu více uživatelů na síti.
Zpravidla je umístěna na firemním servru nebo na místním či centrálním serveru
poskytovatele tak, že umožňuje využívat kopie stránek, o jejichž natažení dnes
požádal již někdo před vámi. Protože ve většině případů se jedná o nejbližší
možný zdroj požadovaných dat a navíc lze proxy-cache hierarchicky zřetězit
(podniková se zeptá poskytovatelovy, poskytovatelova té od sousedního
poskytovatele...), může její používání výrazně zrychlit váš přístup k Webu
nastavte si proto standardně používání té nejbližší cache ve svém prohlížeči a
vypínejte ji pouze v případě, že si chcete ověřit, zda opravdu nedošlo ke
změnám požadovaných stránek (např. když zarytě vrací pouze včerejší zprávy).
- Otesánek IMG, rozuměj ImaGe obrázek. Obrázky, ať již v podobě grafických
prvků dotvářejících vzhled stránek, či představujících reklamní plochu, tvoří
nadpoloviční většinu všech dat tvořících webstránku. Nevěříte? Zkuste si např.
při procházení Seznamu vypnout v prohlížeči stahování obrázků a uvidíte, že se
natahování jeho stránek několikrát zrychlí.
Jediný praktický problém (což není zrovna případ Seznamu) může nastat v
případě, že obrázky (ať již z principu či díky designu) představují hlavní
informační hodnotu pak jejich vypnutím pochopitelně získáte torzo původní
stránky, které nebude dobré k ničemu jinému, než ke zkoumání HTML kódu. Přesto
je na stránkách skupina obrázků, kterou jako čtenář v podstatě přímo
nepotřebujete a které věnujeme následující odstavec.
- "Tlusté" proužky, neboli bannery hlavní forma internetové reklamy. Jako v
každém médiu, i na Internetu je reklama a její formy silně diskutabilním
problémem. Na jedné straně obtěžuje, na druhé straně pro mnohá média zejména
internetová je v podstatě jediným zdrojem příjmů, bez kterých by nemohla
existovat.
Zhlédnutím reklamy věnujete část svého času a pozornosti někomu, kdo o ni stojí
a chce za ni zaplatit, a to jak třeba v televizi, tak na Internetu. Přesto má
Internet dosud nevídaná specifika zhlédnutí reklamy vást totiž nestojí jen čas,
ale i hotové peníze (zkuste si to spočítat, stažení jednoho banneru vás podle
kvality spojení a velikosti proužku stojí něco mezi 2 a 50 haléři!). Z pohledu
média je to také trochu o něčem jiném od televize můžete přes reklamní blok
odejít (zpravidla na záchod:-) a nemá to na její fungování bezprostřední vliv.
Na Internetu, kde se reklama počítá a platí za skutečné počty stažených
proužků, znamená vypnutí obrázků skoro přímou (kdyby byl vyprodán celý reklamní
prostor) ztrátu několika desítek haléřů na stránku.
Výsledkem je eticko-ekonomické dilema, které si musí rozhodnout každý sám
platit za stahování reklamy, a nepřímo tak podporovat svůj oblíbený server,
nebo neplatit a místo účtu za telefon si koupit něco k jídlu?
P.S. V USA téměř nikoho ani nenapadne, aby likvidoval reklamní proužky, neb mu
to při paušální sazbě za místní hovory "chleba nežere". Našinec ale možná vezme
zavděk některým z programů pro filtrování obsahu webstránek z našeho přehledu
viz vložený článek.

Být dobrým hospodářem
Všechna dříve popsaná opatření mají jedno společné aby fungovala opravdu
efektivně, musíte mít dokonalý přehled o nákladech na telefon a využití vašeho
připojení, abyste mohli jejich fungování optimalizovat.
K tomuto účelu pochopitelně již vzniklo velké množství sharewarových utilit,
mnohé z nich (asi ne náhodou) právě v Čechách. Na závěr proto uvádíme jejich
stručný přehled:
- Pokladna je volně šířena jako shareware a můžete ji po dobu 30 dní zkoušet
zdarma. Registrační poplatek činí 70 Kč pro soukromé osoby a 140 Kč pro
organizace. Program nabízí výpis připojení, statistiku provozu včetně grafů a
souhrnné vyhodnocení. Ke stažení jsou přednaplněné ceníky nejběžnějších
telefonních tarifů. Autor Ladislav Bárta připravuje novinku program Stopky,
který průběžně zobrazuje provolanou částku.

- Connection Meter je také shareware omezený zablokovanými funkcemi pro
zobrazování grafů a zobrazováním reklamního proužku. Registrace programu, který
vyvíjí E+P Studio ve spolupráci s časopisem Internet, stojí 120 Kč, k dispozici
je česká, slovenská a anglická verze.

- Petronica Counter99 je na rozdíl od předchozích programů šířen jako freeware
tedy zdarma. Program nabízí standardní sadu funkcí a je rozdělen na dvě části
statistiku a samotný monitor připojení.

lI-NET-GUARD je jednoduchý freeware nabízený firmou TIMING Praha v rámci
propagace jejích dalších aktivit.

- TelPoc je také freeware a je volně šiřitelný bez jakýchkoli omezení. Přestože
je méně komfortní než vaše uvedené, pro základní orientaci plně vyhovuje.Programy pro filtrování WWW
Zpravidla se jedná o speciální proxy-servery, které zamezují stahování obrázků
z vybraných reklamních serverů; některé jsou speciální doplňkové moduly pro
Windows nebo konkrétní prohlížeč u každého si však musíte sami určit, co
zakážete a co nikoliv.
Ad Buster
http://lide.punknet.cz/miri/adbuster.html
AdsOff!
http://www.intercantech.com/adsoff.htm
AdWiper
http://www.webwiper.com/
ByProxy
http://www.besiex.org/ByProxy/index.html
interMute
http://www.intermute.com/
Internet Junkbuster
http://internet.junkbuster.com/
Muffin
http://muffin.doit.org/
Naviscope (zahrnuje i funkce akcelerátoru připojení)
http://naviscope.com/
PopOff!
http://www.intercantech.com/popoff.htm
WebFilter
http://math-www.uni-paderborn.de/axel/No-Shit/
WebMask
http://www.meta.demon.co.uk/webmask/


Vybrané programy pro "off-line browsing"
Typický program této kategorie umožňuje stahovat kompletní stránky nebo celé
servery, kontrolovat jejich změny a sám aktualizovat lokální kopii, vše
zpravidla i automaticky podle předem vybraného časového harmonogramu.
Níže uvedené adresy váz zavedou na stránky několika populárních programů pro
stahování webstránek za účelem prohlížení na vašem lokálním disku. Protože
nabídka je v této oblasti velice široká, v žádném případě si neklademe nároky
na úplnost:
GetBot
http://www.getbot.com/
NearSite
http://www.surflogic.com/
Netrieve Voyager
http://www.netrieve.com/
Surfbot
http://www.surflogic.com/
Teleport Pro
http://www.tenmax.com/pro.html
WebZIP
http://www.spidersoft.com/
Web Buddy
http://www.dataviz.com/products/webbuddy/wb_home.html
Pokud vás tento výčet neuspokojil, můžete se poohlédnout po dalších produktech
této kategorie, např. na stránce Let the browser work for you
nebo v příslušných sekcích archivů jako
TUCOWS, DaveCentral či NONAGS.


Vemte na to síť - Hudba po drátě - Internet - váš největší zdroj hudby na míru
Také (z pohledu svého neustále padajícího připojení přes telefon, které stěží
vydrží komunikovat rychleji než 24 Kb/s) podezíráte počítačové novináře, píšící
o informační dálnici s možností videokonferencí, filmů na přání a vůbec
multimediální komunkace každého s každým, z naivity či dokonce ze lži? Nebuďte
z toho příliš rozladění i letos bude ještě nejčastějším typem připojení v USA
modem 33,6 nebo 56 Kb/s a nepojede jimi víc než nějakých 52 "kilo". To, o čem
se pořád píše, jsou technologie, které existují a mnohdy se naplno rozbíhá
jejich sériová výroba, ale než se stanou běžnou součástí našich domácností, tak
to potrvá určitě ještě několik let.
Avšak ani dnes nemusíte jen číst text či prohlížet si hrubé obrázky v GIFu
můžete si přeci (slovy V. Čoka) "vykropit kedlubnu" spoustou muziky všech žánrů
tu můžete přenášet už nyní!

Kvalitní hudba na PC
Pokud chcete na počítači poslouchat hudbu v solidní kvalitě, můžete si buďto
pustit klasické CD a používat svoje PC místo CD-mana Internet vám pak nebude k
ničemu, nebo se zaměříte na digitální hudbu, kterou můžete běžně uchovávat na
disku jako ostatní soubory a stejně jako jiné soubory ji získat ze sítě.
Máte v podstatě dvě možnosti: pracovat s hudbou v podobě digitální nahrávky
konkrétní produkce v populárním formátu MP3, nebo v podobě partitury tedy ve
formátu MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Ten je dnes především
doménou profesionálních hudebníků a zvukařů, a zasloužil by si i přes svůj věk
více pozornosti.

Staré dobré MIDI
Co je vlastně obsahem souboru MID? Jak již bylo řečeno, je to digitální
partitura hudební skladby, která obsahuje údaje o tom, co a jakými nástroji se
má hrát. Co v něm ale není, je barva zvuku jednotlivých nástrojů, která závisí
na možnostech konkrétního MIDI zařízení (speciálního syntetizéru nebo zvukové
karty vašeho počítače).
Např. v MIDI sekvenci je něco jako: "vyber nástroj číslo 41 a hraj půlovou notu
C4 intenzitou 64, půlovou notu E4 intenzitou 80, atd.". Podle obecného
standardu MIDI jsou jednotlivým číslům přiřazeny jednoznačně konkrétní hudební
nástroje (celkem 128), zmiňované 41 jsou housle.
Z hlediska uživatele Internetu má používání MIDI hned několik výhod: velikost
MIDI souborů se pohybuje řádově v desítkách či stovkách KB (takže jejich
stažení je triviální záležitostí), v MIDI souboru získáváte samotné hudební
dílo v podobě not, a nikoliv jeho konkrétní interpretaci. To poněkud (zejména u
volných děl, mezi než patří většina klasické hudby) zjednodušuje situaci
ohledně autorských práv kdybyste si stáhli stejné dílo v MP3, nahrané
konkrétním orchestrem, vztahovala by se na ně ještě práva jeho interpretrů. Pro
fajnšmekry má MIDI ještě další výhodu pomocí přiřazení hlasů jednotlivým
kanálům můžete pro interpretaci skladby vaším počítačem zvolit různé nástroje a
tak trochu si s originálem zaexperimentovat.
Pro určité žánry je prostě MIDI to pravé, a rozhodně nepatří do starého železa.
Chcete-li blíže proniknout do jeho tajů (a to, pokud budete chtít opravdu
kvalitně přehrávat MID soubory, budete muset), zkuste zabrousit na servery
Midi.cz , nebo AudioNet.cz ,
případně i na stránky věnované elektronicky generované hudbě, na serveru Techno
.

Fonty pro zvukovku
Standard MIDI zatím neopustíme musíme si totiž povědět ještě něco o tom, jak to
je se zvukem (barvou) tónů jednotlivých nástrojů. Ty musí umět zvuková karta
sama generovat, a to buďto (dříve u levnějších karet) uměle pomocí FM syntézy,
nebo přes tzv. wavetable tabulku digitálních vzorků skutečných nástrojů.
Rozdíl mezi oběma metodami je zásadní pokud jste si někdy pustili nějaký ten
soubor MID na obyčejné kartě, pak jistě víte jak to znělo příčinou byla právě
FM syntéza, která je schopná poskytnou opravdu pouhý náznak skutečného zvuku
příslušného nástroje.
Tabulka vzorků, která byla dříve (uložená v ROMce) doménou těch nejdražších
karet, je dnes nahrávaná z disku do RAMky karty nebo vyhrazené části operační
paměti počítače. Přímým důsledkem tohoto řešení je jednak fakt, že "wavetable"
dnes podporuje naprostá většina zvukových karet (kromě těch úplně nejlevnějších
v cenách několika stokorun), a jednak možnost měnit sadu nástrojů použitou pro
reprodukci skladby podobně, jako může sazeč v DTP studiu měnit písmo tištěného
textu. V praxi to znamená, že pokud se v popisu souboru MID dočtete, že je
určen pro konkrétní zvukovou kartu (např. SB AWE 32), znamená to, že skladba
bude věrně odpovídat představám jejího autora jen při přehrávání se stejnou
tabulkou vzorků, jakou používá zmíněná karta.
Pro označení dat reprezentujících konkrétní tabulku vzorků se používá slangový
termín soundbanka nebo soundfont, odpovídající dvěma nejrozšířenějším formátům
SBK a SF2 (SoundFont verze 2), a u karet s tabulkou v RAM si pomocí jejího
ovládacího programu můžete vybrat příslušný soubor SBK nebo SF2, a nastavit tím
příslušnou nástrojovou banku jako banku používanou pro přehrávání souborů MID.
Druhý ze zmíněných formátů SoundFont 2.0 je dnes faktickým standardem. Původní
verzi vyvinula společnost E-mu Systems pro použití s kartou Sound Blaster AWE32
od Creative Labs a vlastním syntezátorem EMU8000. Zdokonalená verze 2.0 pak
byla firmou uvolněna jako veřejně dostupná technická norma viz
.

Fenomén MP3
Formát MP3 pro kompresi digitalizovaného zvuku v CD kvalitě v poměru okolo 1 :
12 (skladba pak zabírá řádově megabajty, a lze ji tak po Internetu stáhnout za
pár minut) asi není třeba podrobně představovat bylo toho o něm napsáno víc než
dost. Co však stojí za pozornost, je pár novinek a trendů na tomto poli:
Jednak se postupně mění zprvu naprosto odmítavý postoj sdružení nahrávacích
společností RIAA, takže MP3 patrně bude zahrnuto do návrhu nového oficiálního
standardu elektronicky šířených zvukových nahrávek, a jednak a to hlavně, se
začala slibně rozvíjet elektronická distribuce legálních nahrávek v MP3.
Oddělení s MP3 zavedly téměř současně domácí prodejna knih a CD Vltava (ta
dokonce dřív, a jako evropský primát) a nejznámější on-line knihkupectví
Amazon.com. Za posledních několik měsíců se také slušně rozrostla nabídka
přenosných přehrávačů MP3 tzv. MP3-manů, viz .

Download: Where?
Kromě již zmíněných knihkupectví Vltava a Amazon, kde jsou pochopitelně
především komerční nahrávky, můžete odkazy na stránky skupin vydávajících MP3
najít na nebo na českém serveru o MP.3
. Dále pak na stránkách brněnského projektu zaměřeného na
elektronickou hudbu www.
citadel.cz, stránkách hip-hop kapely www.chaozz.cz či v databance na
.
Ve světě můžete vyzkoušet například databanku několika tisíc volně šiřitelných
skladeb na www.mp3.
com/music/ anebo příslušnou sekci na serveru nejoblíbenějšího přehrávače WinAmp
www.winamp.com/
music/samples.html.
Pokud hledáte opravdový MP3 portál, zkuste MP3 meta-search
nebo portál prvního MP3-mana RioPort na adrese
.
Abychom na závěr nezůstali jen u MP3, zkuste si prohlédnou i obrovský archiv
klasické hudby ve formátu MIDI na adrese .


Kdo hledá... - Hlava-mapa - Jak se pomocí Internetu vyznat na povrchu vlastní
planety
Také rádi cestujete prstem po mapě, nebo jen hledáte konkrétní obec či ulici? I
v tom vám už Internet umí celem slušně pomoci. Podívejme se spolu na některé
zajímavé stránky, zpřístupňující mapy on-line:

Mapy hledací
Že mnohdy nestačí najít firmu, muzeum či jiný subjekt (do jehož prostor se
chceme, či musíme dostavit) jen v adresáři, ale že pokud jsme na nalezené
adrese nikdy nebyli, budeme pro rychlou a přesnou orientaci potřebovat i plán
či mapu, je nad slunce jasnější. Uvědomují si to pochopitelně i přední
vyhledávací služby a oba největší české portály (o Yahoo, MSN, Lycos nebo
Excite nemluvě), jež nabízejí ve spolupráci se specializovanými partnery svoji
variantu:

Mapy.cz aneb kartografický Seznam
Známý Seznam zařadil do své nabídky možnost vyhledávání na mapách jako jednu z
prvních rozšiřujících služeb vůbec. Jedná se o mapy, které (alespoň tu Prahy)
většina z vás zná v podobě programů pro PC a jejichž producentem je firma
PJsoft. Její mapy jsou určené především pro rychlou a snadnou orientaci, takže
"kartofilům" asi neposkytnou to pravé potěšení (vypadají jako stylizované
automapy). Nicméně zde s přehledem najdete polohu všech obcí, průjezdy městy a
užitečné informace o poštách, hotelích, čerpacích stanicích, muzeích a spoustě
dalších zařízení, která budete na své cestě potřebovat a tudíž hledat. Kromě
funkcí, jež známe z programů PJsoftu, má však internetový server výhodu v tom,
že do mapy můžete buďto zdarma, nebo přesně a nápadně za příplatek umístit
vlastní odkaz na sídlo firmy, svoje bydliště či pozoruhodnost, kterou jste
navštívili, a vaše internetové stránky tak během chvilky získají vazbu na
reálný svět okolo nás.

Mapy nově i na Atlasu
Největší konkurent Seznamu server Atlas, dlouho vyhledávání na mapě nenabízel.
V květnu letošního roku však všechny mile překvapil novou službou
cz>, která umožňuje vyhledávání v mapách a plánech měst včetně doplňování
odkazů stejně jako Mapy.
cz, ale nad zcela jinou kartografickou databází.
Tou je soubor 138 plánů měst v měřítku 1 : 10 000 a mapa České republiky 1 :
100 000 pocházející ze systému GeoBáze společnosti Geodézie, a. s., doplněná o
podrobnou leteckou ortofotomapu Prahy poskytnutou IMIPu Praha.
Pokud tedy dáváte přednost mapě, která v co možná největší míře odpovídá
skutečnosti, je tohle systém pro vás. Navíc vámi vytvořený odkaz do mapy
(respektive jeho URL) může mít poměrně sympatickou podobu
.

Na vlastní oči
Pokud tak úplně nevěříte práci kartografů nebo prostě jen chcete vidět, jak
vidí rodnou planetu astronaut, můžete přes Internet získat nejreálnější mapy
družicové fotografie povrchu Země. Zdrojů je hodně a na serverech NASA a
světových vyhledávačích jich lze najít co hrdlo ráčí. My uvádíme pouze dva,
které však rozhodně stojí za pozornost:
TerraServer je svého času nechvalně
proslulý projekt firmy Microsoft, jenž měl demonstrovat kvalitu a výkonnost
jejich databázových serverů zpřístupněním terabajtové databáze družicových
snímků. Přes počáteční problémy a sporný efekt z hlediska propagace použité
technologie celý systém funguje a podává na požádání černobílé snímky v
rozlišení, při němž jeden obrazový bod na stínítku vašeho monitoru odpovídá ve
skutečnosti cca 1,57 metru.
Datbáze však i přes své rozměry zdaleka nezahrnuje celý zemský povrch, ale
pouze vybrané, turisticky atraktivní oblasti z České republiky je to Praha a
bezprostřední okolí, Ostrava a Krkonoše.
Druhým serverem je Earth from Space , který je v
podstatě fotografickým atlasem světa obsahuje barevné snímky mnoha populárním
míst, ke každému z nich je k dispozici stručný popis oblasti a kompletní
geografická data. Každý snímek přitom můžete mít ve dvojím rozlišení standardní
orientační o velikosti JPEG souboru v řádu stovek KB, nebo v "profi" kvalitě
řádově několik MB.

Jsou i jiné mapy
Hlavní mapy co do orientace a aktuálnosti/věrnosti zobrazení jsem vyčerpali,
ale jsou i další mapy, které stojí za pozornost:
Např. na serveru Rádia najdete kromě
spousty informací o jednotlivých stanicích také poměrně nenápadnou mapku, jež
vám po kliknutí na místo, kde se nacházíte, vypíše seznam stanic/vysílačů,
které lze v dané lokalitě přijímat. Pokud se na poměrně malé mapě trefíte a
nejste přitom zalezlí v jeskyni, pravděpodobně se vám všechna uvedená rádia
opravdu podaří naladit.

Pro fandy
Jak to tak v životě chodí, ne každá mapa musí bezpodmínečně přinášet praktický
užitek. Z dnešního pohledu nedokonalé, ale překrásně vypracované mapy našich
předků jsou bezesporu jednak obdivuhodnými uměleckými díly, a jednak též
zajímavým úhlem pohledu na historii.
Mapami Českého království sice Internet zatím zrovna nehýří, avšak v příslušné
kategorii Yahoo najdete
spoustu zajímavých odkazů třeba expozici map a navigačních pomůcek z Alderman
Library University of Virginia, zachycující kartografii Severní Ameriky od dob
Kryštofa Kolumba až po poslední objevitelské cesty Lewise a Clarka www.lib.virginia.edu/exhibits/lewis_clark/home.html>.


Když se řekne... - Magické zkratky ISDN a NIX - Internetové pojmy, jak je ve
slovníku nenajdete
ISDN
- je zkratka pro Integrated Services Digital Network, čili volně přeloženo
"digitální síť s integrovanými (datovými a hlasovými) službami". Jedná se o
plně digitální telekomunikační síť, jejíž základní přípojka zahrnuje dva kanály
o kapacitě 64 Kb/s, z nichž každý lze použít jak pro klasické hovory, tak pro
datové přenosy.
- je standard technologie pro digitální telekomunikace, používaný ve Spojených
státech. V Evropě je zaváděna jeho o něco modernější varianta, tzv. Euro ISDN.
- je svět sám pro sebe, který skvěle dokumentuje prorůstání informačních a
telekomunikačních technologií a vyznačuje se množstvím vlastních odborných
termínů, fíglů atd. Pro seznámení s touto technologií navštivte skvělý ISDN
server na adrese a jeho slovník ISDN pojmů na
.
- je v USA považováno za překonanou technologii. Poměrně malé rozšíření za
oceánem je dáno dostupností spousty nadstandardních služeb (zajišťovaných
digitálními ústřednami) v klasické telefonní síti podle průzkumů bylo přes 90 %
ISDN přípojek v USA zavedeno kvůli rychlejšímu přístupu na Internet v době, kdy
standardem byl analogový modem 28,8 Kb/s. V současnosti je za oceánem
vytlačováno řádově rychlejšími technologiemi xDSL (Digital Subscriber Line).
- je po stránce zřízení a měsíčního paušálu za připojení několikanásobně dražší
než klasická analogová přípojka, na druhou stranu nabízí také podstatně více a
kvalitnějších služeb.
- je telefonní přípojka, na které operátor garantuje rychlost přenosu dat (64
Kb/s jedním kanálem), což je třeba pro připojení do Internetu zajímavé na
rozdíl od použití analogového modemu máte nárok na danou kvalitu připojení, a
při využití obou kanálů najednou (za dvoje impulsy) můžete "doma" komunikovat
rychlostí až 128 Kb/s.
- je u nás v současné době asi vůbec nejvýhodnější formou připojení do
Internetu, neboť kombinuje poměrně vysokou rychlost a spolehlivost spojení s
minimem fixních nákladů.
- je (snad SPT to zatím dalekosáhle "zkoumá") i nadějí na permanentní připojení
o kapacitě 9,6 Kb/s za minimální měsíční paušál (viz technologie AO/DI popsaná
v č. 4/99).

NIX
- je oficiálně "zájmové sdružení právnických osob NIX.CZ, z.s.p.o., sdružuje
poskytovatele internetových služeb v ČR s cílem propojení jejich internetových
sítí", jehož server pochopitelně najdete na adrese .
- je pro řadového uživatele Internetu doslova "dar z nebes", protože bez něj by
bylo vzájemné propojení jednotlivých poskytovatelů, a tím i možnost přístupu k
domácím zdrojům, o mnoho horší (pamětníci používající Internet v letech 1995/96
vědí své).
- je místo, kde si můžete ověřit, zda ze sítě vašeho poskytovatele budete mít
hladký přístup na server v síti jiného poskytovatele.
- je místnost na žižkovské telekomunikační věži, v níž se sbíhají zpravidla
bezdrátové spoje z centra jednotlivých poskytovatelů, která je nacpaná k
prasknutí můstky, směrovači a další technikou a kterou jste mohli zhlédnout
zevnitř i zvenku v jeDnom z televizních Zavináčů.
- je méně neutrální, než naznačuje jeho název mnohdy se chová jako lobbystická
skupina největších českých poskytovatelů připojení, která je nejednotná a
neakceschopná. Technické problémy řeší spíše později než dříve, a často
preferuje zájmy poskytovatelů před zájmy uživatelů sítě (viz nechvalně proslulé
události okolo tarifu Internet 99 v březnu t.r.).
- je už dost zahlcený, protože jeho vnitřní síť (v době psaní článku) stále
pracuje na standardním 10Mb ethernetu. Upgrade na 100 Mb spolu se zprovozněním
ohlášeného druhého propojovacího bodu u Dattelu na sebe snad nedají dlouho
čekat.
- je možná na vymření, protože neutěšený stav peeringu vedl ke vzniku projektu
založení nezávislého "polokomerčního" peeringového centra GEMMA IX.CZ u firmy
Gemma, a. s. V nejbližších měsících uvidíme, které středisko opravdu ustojí
svoji další existenci.


iFAQ - Internet FAQ - Odpovědi na dotazy čtenářů ohledně užívání Internetu
Rychlost modemů na pevné lince
? Ve firmě jsme realizovali propojení pobočky do firemního Intranetu pevnou
linkou přes pronajatý dvoudrátový okruh s modemy USR Courier V.Everything, ale
podařilo se nám zprovoznit připojení na rychlosti max. 28,8 Kb/s, přestože
modemy podporují komunikaci až 56k.
- Analogové modemy, vybavené některou z technologií pro podporu 56k v
downstreamu (směrem od poskytovatele), mohou fungovat pouze v případě, že uzel
poskytovatele je připojen přímo na digitální síť a komunikační trasa obsahuje
pouze jednu konverzi digital/analog. V čistě analogovém režimu tedy po vašem
pronajatém okruhu kvality telefonní linky, nelze provozovat modem vyšší
rychlostí než 33,6 Kb/s, ale pokud je linka řádně proměřená a předaná, nemělo
by to být méně. Většina modemů protokoly pro 56k se však o takové spojení
pokouší i na analogových spojích a buďto se nespojí vůbec, nebo na nižší
rychlosti než 33,6. Pravděpodobně je to i váš případ a řešením je modemu
zakázat (postup jistě najdete v manuálu) využívání protokolu x2 nebo V.90.

e-mail z formuláře
? Na své WWW stránce jsem měl formulář na odesílání e-mailové zprávy přes CGI
skript. Můj nynější poskytovatel použití tohoto CGI neumožňuje. Mohu tuto
funkci zajistit nějakým náhradním způsobem?
- Záleží na tom, zda vám poskytovatel pouze nedává k dispozici konkrétní skript
s touto funkcí, nebo zda vůbec neumožňuje provádění skriptů (ať už klasické
CGI, či skripty na straně serveru jako ASP nebo PHP).
V prvním případě máte možnost si na server nainstalovat vlastní skript pro
odesílání pošty (jedná se o poměrně složitý skript a většina na síti nabízených
řešení požaduje licenci ve výši několika desítek dolarů, ale jednoduchou verzi
si může napsat vy nebo šikovný programátor ve vašem okolí sám za odpoledne).
V druhém případě máte smůlu z vašeho virtuálního serveru bez skriptu nic
neodešlete. Jediným řešením by v tomto případě mohla být takto zaměřená veřejná
služba, ovšem mezi službami zdarma se nám nepodařilo takovou najít.

Co je JVM?
? Stáhnul jsem si z Internetu program pro filtrování přístupu k WWW stránkám,
ale pro jeho spuštění prý potřebuji JVM. O co se jedná?
- JVM je zkratka pro Java Virtual Machine, což je název pro interpreter
programovacího jazyka Java pro konkrétní platformu (procesor/operační systém).
Program, který chcete použít, je patrně v tomto univerzálním jazyku. To
znamená, že jeho kód není schopen přímo provádět žádný konkrétní procesor, ale
musí být vykonáván (interpretován) specálním programem, jenž zajistí pro každý
jeho příkaz/ /funkci volání příslušené strojové procedury tím je právě
zmiňované JVM.
Je pravděpodobné, že na serveru, odkud jste program stáhnul, byla možnost si
stáhnout i příslušný JVM. Pro správnou funkci je důležité, abyste měl na svém
počítači stejnou nebo vyšší verzi JVM.

Místní poplatky za paušál
? Vždy, když se mluví o tarifu Internet99 a vůbec o výši telefonních poplatků,
zmiňuje se příklad USA, kde mají vesměs místní telefonní hovory zdarma v ceně
paušálu za pronájem linky. Můžeme se u nás těšit po roce 2000 na něco
podobného?
- Těžko říct, ale myslím, že se vývoj v ČR bude ubírat podobným směrem jako v
Německu a Velké Británii, tedy že se můžeme časem dočkat přístupu na Internet
zdarma, nebo za paušální měsíční poplatek. Že by se ale veškeré místní hovory
přesunuly do pásma měsíčního paušálu, je v nejbližších letech nepravděpodobné.
Má to (jak předčasem uvedl v jednom rozhovoru pan Čupa, ředitel Contactelu)
jednu prozaickou příčinu na rozdíl od USA má většina evropských operátorů
dimenzované/konstruované sítě na velký počet krátkých hovorů (průměrná délka
hovoru okolo 2,5 minuty). Na tyto sítě byly vynaloženy určité investice a
rozhodně do doby, než se jich většina vrátí (tedy příštích několik let),
nebudou velcí operátoři ochotni udělat v této oblasti velké liberalizační
kroky. Respektive nebudou dělat nic, co by je nutilo masivně investovat do
změny architektury telekomunikační sítě.


10 tipů pro výběr domácího připojení k Internetu
Uvažujete o připojení do Internetu pro svůj domácí počítač, tedy pro pracoviště
kategorie SOHO (Small Office/Home Office)? Pokud ano, jistě vás bude zajímat,
co byste při výběru konkrétní služby a poskytovatele měli rozhodně vzít v úvahu:
1 Poslední míle,
respektive způsob přenosu dat mezi vaším počítačem a nejbližším přístupovým
bodem poskytovatele (POP Point Of Presence), je v současné době tím, co nejvíce
ovlivňuje jak náklady, tak kvalitu spojení.
Pro domácí připojení připadají v úvahu jednak komutované připojení tedy dočasné
spojení běžnou vytáčenou telefonní linkou, nebo pevné připojení po rozvodu
kabelové televize či pomocí bezdrátové lokální sítě. Vzhledem k tomu, že u obou
zmíněných pevných připojení jsou o dost vyšší zřizovací, resp. i paušální
provozní náklady, pro většinu zájemců bude patrně modemové připojení
nejvýhodnější. Navíc je provoz jak v kabelových rozvodech, tak bezdrátových
sítích zpoplatňován částkou okolo 4 Kč za MB, která zhruba odpovídá telefonním
poplatkům při rychlosti 33,6 Kb/s a tarifu Internet99 v době silného provozu.
Pokud data přenášíte mimo špičku nebo rychleji (modemem 56k nebo 64 Kb/s u
digitálního telefonu ISDN), je připojení přes telefon výhodnější i z hlediska
nákladů na přenos dat.
Takže pokud potřebujete Internet ihned, uvažujte o základním vytáčeném
připojení přes běžnou telefonní linku nebo ISDN, toužíte-li po alternativě
pevné linky ještě počkejte, zákonitě musí jít s cenou ještě dolů.

2 Zjistěte si stav telefonní sítě
jednak proto, abyste mohli z dalšího průzkumu vyloučit služby/technologie,
jejichž využití vám vaše telefonní přípojka nedovolí, a také proto, abyste
znali možnosti a výhledy rozvoje sítě v místě vašeho bydliště/sídla. To, že k
dnešnímu dni máte doma telefonní linku připojenou na analogovou ústřednu,
neznamená, že tomu tak musí být i příští týden. Podle mé osobní zkušenosti se
dnes na mnoha místech překrývá analogová a digitální telefonní síť, a vaše
"analogové" číslo vám v takovém případě Telecom může během dvou až tří dnů
přepojit na jiné, které již bude obsluhovat digitální ústředna (dobrou
orientační pomůckou je, když ve vašem bezprostředním okolí mají nově zřizované
stanice úplně odlišné číslo než ty původní zpravidla delší, začínající jiným
číslem).
To, aby vaši stanici obsluhovala digitální ústředna, je základní podmínkou pro
fungování 56k protokolu V.90, respektive možnosti upgradu stanice na digitální
přípojku Euro ISDN. V případě ideálního vytížení linky se pak vaše provozní
náklady mohou pohybovat mezi 3 korunami a padesáti haléři (56k modem na běžné
lince [44 Kb/s] a tarif pro silný provoz) a neuvěřitelnými osmdesáti haléři
(ISDN a víkendový tarif) za stažený megabajt!

3 Porovnejte všechny nabídky
Pokud znáte stav telefonní sítě a máte také představu o tom, kolik času a v
kterou denní dobu budete Internetu Věnovat, můžete začít shánět nabídky od
konkrétních poskytovatelů působících ve vašem UTO (neb v rámci Uzlového
Telefonního Obvodu telefonujeme již třetím rokem za místní tarif).
Ve většině UTO dnes působí několik (v krajských městech více než 10)
nezávislých ISP, a rozhodně se vám vyplatí seznámit se všemi dostupnými
nabídkami. Informace o přístupových bodech v místě i konkrétních nabídkách
jednotlivých firem můžete nejlépe získat přes Internet (v práci, u kamaráda, v
internetové kavárně či okresní knihovně). Nejlepší přehled přístupových bodů
najdete v aplikaci časopisu Profit na adrese .
Na serveru LUPA Mrka Antoše, který se specializuje na informace o Internetu,
sice najdete mnohé zajímavosti, ale databáze poskytovatelů a jejich
přístupových bodů je zoufale neaktuální!
Kvalitu poskytovatele neposuzujte pouze podle "mohutnosti" jeho reklamní
kampaně o kom se nejvíc ví, může být nejlepší nebo nejvýhodnější, ale zrovna
tak může mít nejvytíženější uzel, kdežto u konkurenta, který je více zaměřený
na pevné linky (ale dial-up nabízí také), můžete mnohdy za zhruba srovnatelnou
cenu získat připojení, jež bude mít
větší efektivní propustnost či menší obsazenost linek ve špičce

4 Vyptejte se na modemy a protokoly
4Kromě telefonní linky závisí kvalita spojení do značné míry na tom, jak se
mezi sebou "dohodnou" modemy na jejích koncích. Pokud pořizujete nový modem,
rozhodně by se množina podporovaných komunikačních protokolů měla maximálně
krýt s tím, co umí modemy na straně poskytovatele. Není to sice podmínkou, ale
ještě lepší vyhlídky na kvalitní a bezproblémový provoz budete mít v případě,
že se modemy budou shodovat v použité čipové sadě nebo že se bude jednat o
stejné nebo příbuzné typy od jednoho výrobce.

5 Chtějte si to vyzkoušet
5Zejména pokud platíte za připojení na rok dopředu, ale nejen tehdy, se vám
rozhodně vyplatí požádat o zkušební připojení. Na týden nebo dva je zpravidla
zdarma, a pokud se mu poskytovatel brání buďto něco tají, nebo nemá o
"obyčejného modemistu" příliš velký zájem.
Je pravda, že si mnohdy můžete koupit za pár stovek měsíční připojení nebo se
můžete vyptat stávajících uživatelů, ale jak mi jistě dáte za pravdu, není nad
vlastní zkušenost a platit za to, aby ISP "vyndal zajíce z pytle", je přeci jen
vzdálené konkurenčnímu prostředí současného trhu připojení.

6 Chtějte Internet 99
O tarifu Internet 99 se vedlo mnoho sporů. Ještě v březnu se ISP sdružení do
NIX hádali s Telecomem o jeho nevýhodnosti při krátkých spojeních. Nic moc
neuhádali, ale posunutí sestavovacího poplatku na 119 sekundu spojení přeci jen
mnohdy umožňuje vyzvednout poštu za cenu jediného impulsu. Dnes většina
poskytovatelů I99 zavádí nebo již zavedla, a zejména pro domácí používání
představuje velmi výrazné zlevnění, které se v praktickém provozu pohybuje
okolo 50 % ve srovnání s běžným tarifem.
Pokud konkrétní poskytovatel se zavedením I99 ve vašem UTO otálí, znamená to
buďto že žije především z pevných linek a pro pár zákazníků na modemech se mu
jeho zavedení nevyplatí (neb za I99 platí majitel přístupové linky nemalý
měsíční paušál navíc), nebo že uzel příliš neprosperuje a firma se jej
výhledově chystá uzavřít (a nemá tudíž zájem do něj investovat).

7 Pošta se hodí kdykoliv
O hodně dřív než Telecom svým tarifem I99 vyšli domácím uživatelům vstříc
někteří ISP a nabídli zvýhodněné připojení ve večerních hodinách a o víkendech,
tedy přibližně v době kryjící se s dobou tzv. slabého telefonního provozu. Za
polovinu ceny plného připojení tak získáte přístup do sítě po 60 až 70 %
veškerého času.
Když na dražší brouzdání přes den stejně nemáte čas, je to skvělá nabídka. Má
ale jednu vadu pokud nemůžete během dne několikrát (2 a vícekrát) kontrolovat
svoji elektronickou poštu, připravíte se o její největší výhodu rychlost.
Odezva e-mailu v rámci ČR je zpravidla několik až několik desítek minut a v
mnoha případech může skvěle a téměř zadarmo nahradit fax či dokonce telefon.
Tento fakt ve své nabídce již někteří ISP zohlednili a nabízejí v rámci "nočně-
víkendového" připojení i 24h přístup k elektronické poště. A pokud pro vás bude
z jiných důvodů nejvýhodnější nabídka, která e-mail nezahrnuje, tak rozhodně
zvažte, zda se vám nevyplatí přikoupit si "bokem" ještě poštovní přístup za
nějakých 80-90 Kč měsíčně.

8 Na velikosti záleží
U používání pošty ještě zůstaneme. Kromě toho, aby správně fungovala, je velmi
důležité, aby vaše schránka neměla buďto žádná omezení, nebo co největší
velikost (dnes jsou běžné schránky velké 5-10 MB). Ne snad že byste denně
dostávali několik desítek MB pošty, ale v případě, že budete potřebovat
stáhnout nějaký soubor či webstránku "zdaleka" (tudíž pomalu), můžete ušetřit
nemálo peněz za telefon, když si je necháte stáhnout některým z automatických
robotů (kromě veřejně přístupných nabízí podobné služby i přímo ISP např. VOL).
Ten jej v době, kdy nejste připojeni, stáhne a pošle vám ho jako přílohu
e-mailem. Takže stahování pak provádíte spolu s poštou z nejbližšího uzlu, a
tudíž maximální možnou rychlostí.

9 Není peering jako peering
Přestože situace, kdy nebyly sítě tuzemských poskytovatelů téměř vůbec
propojené a data putovala přes půlku Evropy nebo dokonce světa, je naštěstí
dávnou minulostí, není pravda, že každý je už propojen s každým. Typickým
příkladem je Internet OnLine, jehož síť ještě v době psaní tohoto článku nebyla
propojena s CESNETem ani PVT, takže přístup ke značnému počtu tuzemských služeb
je příliš zdlouhavý.
Přímé propojení vašeho poskytovatele se sítí, v níž je umístěn konkrétní
server, je důležité zejména tehdy, budete li příslušnou službu používat rutinně
(vlastně si pořizujete připojení kvůli ní např. Obchodní rejstřík) či chcete
budovat a spravovat vlastní server (např. elektronický časopis nebo prodejnu).

10 Neskočte hned na doplňkové služby
Protože ceny za přístup telefonní linkou se u většiny poskytovatelů téměř
neliší, snaží se většina firem svoji nabídku odlišit od konkurence různými
doplňkovými službami, zahrnutými v ceně připojení (typicky místo pro vaše
webstránky). Jejich nabídka však (kromě již zmíněné velikosti poštovní
schránky) není rozhodující pro vlastní využívání sítě a většinu podobných
služeb lze jinde po síti získat samostatně buďto zdarma, nebo ve vyšší kvalitě
za velmi malé poplatky. Při posuzování nabídky proto preferujte především
samotné připojení (jeho technické parametry) a kvalitu zákaznické podpory,
zejména ve vztahu k funkčnosti a propustnosti sítě.

9 0436/OK
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.