Internetové telefony šouravě přicházejí

Apple iOS | 01.09.99

Ačkoliv se světový úspěch handheldu PalmPilot udál velmi rychle, výrobci těchto zařízení se již před tím lopotil...
Ačkoliv se světový úspěch handheldu PalmPilot udál velmi rychle, výrobci těchto
zařízení se již před tím lopotili několik let, aby našli kompromis mezi
parametry, provedením a cenou. Každý pokus a dokonce i nezdar přidal další
trošku k poznání tohoto segmentu trhu. PalmPilot se tedy nevynořil "odnikud",
ačkoliv se to tak tehdy mohlo zdát.
Prodejci současných internetových komunikačních prostředků by si mohli vzít
příklad právě z historie handheldů. Například iPhone firmy InfoGear, který jsem
měl možnost si nedávno na vlastní kůži vyzkoušet, v sobě kombinuje různé funkce
pro běžný telefonní styk s webovým prohlížečem a e-mailovými aplikacemi, avšak
sám o sobě není žádným zásadním objevem ani zbytečným výstřelkem. Ačkoliv by
mohl být použitelný v malých kancelářích, nemůže funkčně nahradit kombinaci
běžného telefonu a PC. Dává však jistou představu, co je dobré zařízení, a
podporuje tak obchody s internetovými komunikačními prostředky.
Přibližně před rokem se webovým telefonům předpovídala světlá budoucnost a
vládlo všeobecné nadšení. Teď možná trochu ochladlo, ale právě na zmíněném
iPhone bychom si mohli ukázat, co podobným přístrojům svědčí a co nikoli.
Akorát do ruky
Rozměry telefonu iPhone se blíží většímu laptopu. Přístroj se skládá z
mikrotelefonu, telefonní klávesnice, dotykově citlivého displeje, modemu s
maximální rychlostí 56 Kb/s a klávesnice, která je vysouvatelná ze základní
jednotky.
Z hlediska mechanického návrhu by se vám nepochybně většina dílů přístroje
líbila. Vlastní tělo není příliš rozměrné. Monochromatický displej měří 7,4 " a
má rozlišení 640 x 480 pixelů. Obraz je ostrý, občas se však projevují drobné
vady (např. duchy). Výrobce se snaží držet nízkou cenu používáním
monochromatické obrazovky, ale iPhone bude nakonec stejně potřebovat z důvodu
konkurence barevnou obrazovku, a to především kvůli Webu.
Klávesnice přístroje, o kterém je tu řeč, je neslabší částí celé konstrukce.
Ačkoliv mají klávesy normální velikost, mezerník nevyčnívá dostatečně nad rám a
umožňuje snadno chybný stisk. Numerické klávesy jsou oproti standardní
klávesnici umístěny vlevo, což je nepříjemné. A protože je klávesnice mělká,
zdá se málo citlivá. Kdo někdy pracoval s palmtopem Psion, připomene si ho při
práci s klávesnicí iPhone. Poslední potíž způsobuje mikrotelefon, který by měl
být ve své vidlici umístěn hlouběji. Je dost snadné uvolnit ho ze závěsu, což
pak znemožňuje připojení na Internet při použití jednoduchého vedení.
Dostal jsem spojení
Očekávaným požadavkem na internetové telekomunikační prostředky je jejich
snadnější nastavení a obsluha oproti počítačům PC zapojeným v počítačové síti.
To je také příčinou úspěchu iPhone. Nemusí se do něj instalovat žádné programy;
jednoduše se připojí k telefonní lince a k napájení ze sítě a pak se vytočí
číslo poskytovatele internetových služeb pro vytvoření účtu.
Podobně jako fotbalový tým, který sice vyhraje, ale není na něj při tom pěkný
pohled, také internetový prohlížeč iPhone není žádným uměleckým dílem, ale
svoji práci udělá. Bez barvy je Web ochuzen o velkou část svého půvabu, ale
prohlížeč iPhone je dobrý pro jiné služby, např. pro kontrolu účtů nebo
zjišťování nabídek cenných papírů. Produkty s vlastností okamžité funkčnosti
potřebují kratší dobu pro provoz, než je doba bootování PC a jsou vhodnější pro
internetové vyhledávání.
Prohlížeč iPhone zobrazuje na displeji hypertextové linky jako tlačítka.
Ačkoliv tlačítka mohou být vhodnější pro ovládání na dotykové obrazovce než
podtržená slova, výsledný vjem je dost žalostný. Stránky s velkým množstvím
spojení se stávají míchanicí tlačítek s nevhodnými zlomy řádek. Vhodnější by
bylo použít podtržená slova, která se volbou jasově zvýrazní. Výraznější
nevýhodou je komplikované zadávání adresy URL. Nejprve musíte volit tlačítko
"Go", potom zadat adresu a nakonec stisknout Enter. Vhodné by bylo, kdyby
výrobce do hlavního okna přidat panel editace adres.
Na druhé straně modem s rychlostí přenosu 56 Kb/s a zobrazování s nižším
rozlišením umožňují velmi rychlé odezvy. IPhone umi kombinacemi, končícími
označením IV. Z toho vyplývá, že každá buňka má svoji unikátní referenci
tvořenou sloupcem a řádkem. Kupříkladu buňka A1 je první buňkou v levém horním
rohu listu.
Chcete-li označit celý řádek nebo sloupec, stačí kliknout do jejich záhlaví. K
označení celého listu slouží nepopsané tlačítko mezi záhlavími řádků a sloupců.
Zkuste si vložit nějaký text do buňky A1. Během vkládání si můžete všimnout, že
se text objevuje nejen v dané buňce, ale i v řádků vzorců. Dále jste si mohli
všimnenány, ale odděleny od původní zprávy.
Volej mi
Když zvednete mikrotelefon, iPhone nabídne zobrazení volaného čísla, uplynulý
čas spojení a 12 programovatelných tlačítek pro rychlou volbu čísla.
Upgrady parametrů iPhone by měly v budoucnu dále usnadnit komunikaci. Zapnutý
iPhone je vyzván k aktualizaci z ISP serveru při revizi softwaru. Uživatel může
tuto operaci spustit jediným kliknutím. V mém případě trvala aktualizace OS
iPhone pět minut bez jakéhokoliv ztuhnutí nebo uvíznutí. Takovéto automatické
aktualizace jasně ukazují, co je možné v budoucnu očekávat od internetových
komunikačních prostředků.
I když je iPhone cílen především na uživatele s technofóbií, je těžké ho jen
tak doporučit cena základního PC je totiž přibližně stejná, ale funkčnost
podstatně vyšší. IPhone není také možné používat v kanceláři jako opravdový
telefon, protože neposkytuje některé služby (např. paralelní přípojky nebo
připojení na digitální linky). Mohl by být například vhodný jako stolní telefon
v malých úřadech. Jeho hlavní význam spočívá v pokroku, který směřuje ke vzniku
masového trhu internetových komunikačních prostředků.
Závěr
Ve vývojových dílnách řady firem vzniklo již několik modelů internetových
telefonů. Některé nabízejí barevný displej a připojení nejen přes standardní
modem, ale také prostřednictvím ISDN, jiné zůstávají hodně při zemi a tomu také
odpovídá jejich cena. Telefon iPhone, o kterém byla řeč výše, má doporučenou
koncovou cenu 399 dolarů. Pokud je ovšem nabízen formou splátek, může být jeho
pořízení zajímavé pro široký okruh uživatelů.
9 2574 / pen
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.