Roaming na prázdniny - kompletní informace o volání z mobilu ze zahraničí

Apple iOS | 01.07.03

Potřebujete být i na dovolené neustále v kontaktu se svým zaměstnavatelem?Zkontrolovali byste rádi od moře své dospívající ratolesti, které zůstaly doma, nebo jen chcete mobilem pozdra...
Potřebujete být i na dovolené neustále v kontaktu se svým zaměstnavatelem?
Zkontrolovali byste rádi od moře své dospívající ratolesti, které zůstaly doma,
nebo jen chcete mobilem pozdravit z pláže své přátele? Mobilní telefon vám to
všechno umožní. Jak mezinárodní roaming funguje u paušálu, a jak u
předplacených karet? Kterého operátora v dané zemi zvolit? Jak se z ciziny
připojit k internetu?

Slovo "roaming" pochází z angličtiny. Ve slovníku pod tímto heslem můžeme najít
překlad "tulácký", "toulající se". Český překlad vcelku přesně vystihuje, o co
při roamingu jde: Mobil (přesněji vaše SIM karta) se nachází toulá se mimo
dosah vlastní sítě, většinou v zahraničí. Pokud má váš domácí operátor
podepsanou roamingovou smlouvu s operátorem, jehož síť mobil vyhledá, lze
používat jeho síť ke všem předdefinovaným funkcím. S mobilem lze v takové cizí
síti nejen volat přijímat a odesílat hovory, ale i v naprosté většině sítí
posílat SMS a uskutečňovat vytáčená datová spojení. Postupně se rozšiřuje i
seznam zemí, kde lze s mobilem využívat technologii GPRS pro připojení k WAPu a
navázání spojení k internetu.


JAK ROAMING FUNGUJE?

Komunikace vašeho mobilního telefonu se sítí zahraničního operátora probíhá v
podstatě stejně jako v síti vlastní. Pokud v cizině zapnete mobil, stejně jako
doma mobil vyhledává sítě, do kterých má povolen přístup. Každý zahraniční
operátor, jenž má s vaším operátorem podepsanou roamingovou smlouvu, má vždy k
dispozici aktuální seznam telefonních čísel a čísel SIM karet (IMSI), kterým
může dovolit přihlášení do své sítě. Vysílač směrem k mobilu pošle zprávu o
povolení přístupu a dále oznámení, že se mobil nachází v síti zahraničního
operátora. Stejná data obdrží i váš domácí operátor. Mobil pak na displeji
zobrazí jméno aktivního zahraničního a zároveň vašeho domácího operátora,
popřípadě další znak, oznamující, že se mobil nachází v roamingu.

Jestliže někomu voláte, nebo odesíláte textovou zprávu, putují data (hovor je v
sítích GSM vždy převeden na "jedničky a nuly") nejprve k zahraničnímu
operátorovi. Ten je přesměruje k vašemu českému operátorovi, a dále k
adresátovi vašeho volání nebo esemesky. Pokud má volaný účastník SIM kartu
stejného operátora a nachází se ve stejné zemi jako vy, je situace stejná:
Hovor je posílán do Čech a pak opět zpět například na pláž, která sousedí s tou
vaší.

Pokud se kdokoliv rozhodne vytočit vaše telefonní číslo, je situace
následující: Domácí operátor ve své databázi zjistí, že nejste přítomni v jeho
síti. Máte-li aktivovanou hlasovou schránku s nepodmíněným přesměrováním,
přepojí hovor do ní. V opačném případě se spojí s operátorem, kterého používáte
(informaci o něm má od chvíle, kdy se váš mobil přihlásil do sítě). Ten vyhledá
váš mobil ve své vlastní databázi a odešle jej na vysílač, ke kterému jste
momentálně přihlášeni. Mobil začne vyzvánět.


AKTIVACE ROAMINGU

K tomu, aby bylo možné s vaší SIM kartou uskutečňovat příchozí a odchozí
roamingové hovory, je třeba tuto službu aktivovat. Aktivaci lze provést přes
linku operátora (T-Mobile: 4603, Eurotel: *11 (Go: *88), Oskar: *77). U
T-Mobilu je jinou alternativou k provedení aktivace roamingu do některých zemí
internetový nebo wapový t-zones: v sekci "Profil" "Nastavení" "T-Mobile Holiday
Roaming". S Oskarem se můžete připojit k Oskarově samoobsluze a tam provést pod
odkazy "Mé služby" "Služby" "Oskar v zahraničí (Roaming)" totéž. Eurotel sice
nemá uživatelskou část webu, alternativní řešení, jak aktivovat roaming, však
také nabízí pomocí SMS zprávy: Na číslo 999111 odešlete textovou zprávu ve
tvaru "ROA A Heslo Mobil". Jako heslo uveďte své šestimístné identifikační
číslo. Číslo mobilního telefonu zadávejte ve tvaru 60yxxxxxx nebo 72xxxxxxx.
Podobně SMS zprávou lze aktivovat roaming i u Oskara.

U předplacených karet je aktivace volání v zahraničí zdarma. Uživatelé Twist
sad mají roaming aktivovaný automaticky po zakoupení nové SIM karty, majitelé
Go a Oskaret musí aktivaci provést dodatečně. Složitější je to u paušálních
zákazníků: Zde si musíte v některých případech připravit příslušný obnos, který
poslouží jako volací záloha na roaming. U Oskara vždy zaplatíte vratnou částku
5 000 Kč. U Eurotelu je nutné složit stejnou částku v případě, že využíváte
služeb tohoto operátora kratší dobu než 3 měsíce. Jestliže vámi byly poslední
tři faktury zaplaceny v plné výši a včas, nebude po vás operátor volací zálohu
požadovat. U T-Mobilu máte dvě možnosti: Jedete-li do některé z evropských zemí
a budete volat pouze v rámci navštívené země nebo zpět do České republiky,
aktivujte si kdykoliv bezplatně tzv. T-Mobile Holiday Roaming. Cestujete-li do
země, která se nenachází v rámečku na této stránce, nebo potřebujete-li z
ciziny volat do jiné země (například z Rakouska do Německa), je třeba aktivovat
řádný roaming. Ten vás opět bude stát 5 000 korun vratné zálohy v případě, že u
T-Mobilu nekotvíte déle než 6 měsíců.


PŘED ODJEZDEM DO CIZINY

- Zkontrolujte, zda je roaming aktivovaný! Ještě před opuštěním České republiky
se pokuste překontrolovat (na internetu nebo infolince operátora), zda je váš
roaming skutečně aktivní. Při překročení hranic na celnici, se pokuste
přihlásit k cizí síti. Jestliže je přihlášení úspěšné, objeví se na displeji
jméno zahraničního i vašeho domácího operátora. V opačném případě se pokuste
aktivovat roaming ještě před opuštěním republiky, kdy máte možnost kontaktovat
infolinku svého operátora přímo ze svého mobilního telefonu. Za hranicemi již
to možné nebude, a navíc zaplatíte nemalou částku za volání z jiného mobilu
nebo telefonního automatu za samotnou aktivaci roamingu.

- Zkontrolujte nastavení SMS centra! Jestliže budete odesílat ze své dovolené
nebo pracovní cesty SMS zprávy, překontrolujte nastavení SMS centra. To musí
být uvedeno vždy v mezinárodním tvaru:

T-Mobile+420603052000
Eurotel+420602999111
Oskar+420608005681

Nastavené číslo SMS centra naleznete přímo v menu mobilního telefonu většinou
pod položkami "Nastavení" "SMS zprávy" (u každého mobilu je umístění této
položky jiné). Pokud jste jej dosud sami neměnili, mělo by být ve správném
tvaru nastaveno od operátora.

- Zkontrolujte telefonní čísla v seznamu! Při volání z ciziny je vždy nutné
vytáčet telefonní čísla svých přátel v mezinárodním tvaru například:
+420604707349 nebo 00420604707349 (oba tvary jsou správné). Proto je dobré si
položky v telefonním seznamu upravit do tohoto tvaru. V opačném případě by při
vytáčení mobil ohlásil, že volané číslo neexistuje a vězte, že v některých
zahraničních sítích se platí i za pokus o spojení.

- Vytiskněte si telefonní seznam svého mobilu a přibalte jej do zavazadla! Ani
v cizině není váš mobil uchráněn před zloději. Ovšem v zahraničí budete po
takové příhodě o to více postrádat telefonní čísla na své známé, kteří by vám
mohli v nouzi pomoci. Celý telefonní seznam přesuňte z mobilu do počítače a
vytiskněte jej, nebo alespoň opište nejdůležitější telefonní čísla.
Nespoléhejte na to, že je znáte zpaměti. Můžete se dostat do situace, kdy bude
muset místo vás volat domů někdo jiný.

- Zjistěte ceny za roamingové volání! Volání v zahraničí z mobilního telefonu
je sice úžasné, ale poněkud drahé. Doporučujeme proto nejprve zjistit cenu za
odchozí i příchozí volání a odesílání SMS. V zahraničí se totiž platí nejen za
to, když vy sami někomu voláte, ale i za to, když někdo jiný volá vám. Zjistíte
tak sami nejlépe, zda se vám vyplatí pozdravit tchýni či svého šéfa zavoláním,
nebo spíše odesláním SMS zprávy.

- Zkontrolujte výši svého kreditu! Používáte-li předplacenou kartu,
zkontrolujte, zda je váš kredit v odpovídající výši. Před odjezdem jej dobijte,
nebo si pořiďte do zásoby kupóny. Nebo se alespoň domluvte s někým ze svých
známých, kteří zůstávají v republice, aby vám jej v případě nevyhnutelné
potřeby doplnil.

- Zjistěte podrobnosti o elektrické síti! Předpokládejme, že vaše dovolená bude
dlouhá alespoň jeden týden, a v tom případě budete nuceni na svých cestách svůj
mobilní telefon nabíjet. V různých zemích se však používají různé zásuvky o
různém napětí. Zjistěte proto informace o elektrické síti v místě vašeho
pobytu, a v případě potřeby si obstarejte potřebné adaptéry. V čísle 06/2002
vyšla s časopisem PC WORLD užitečná příručka "Elektronika v kufru", kde jsou
uvedeny informace o napětí a frekvenci elektrických rozvodů a dále typy
konektorů a zásuvek v zemích po celém světě.JAK POUŽÍVAT MOBIL V CIZINĚ

Po přihlášení mobilu v cizí síti vám většinou dorazí SMS zpráva s
nejdůležitějšími informacemi. Dozvíte se z ní například informace o telefonním
čísle infolinky operátora, kam se v případě problémů se sítí nebo s mobilem
můžete obrátit. Na infolince místního operátora se domluvíte úřední řečí daného
státu, ale i anglicky, v některých případech dalšími světovými jazyky.


Tarifní zákazníci

Zákazníci s některým z paušálních tarifů mohou být v klidu. Z ciziny přijímají
hovory i volají a přijímají i odesílají SMS zprávy stejně jako ze své vlastní
sítě samozřejmě za předpokladu, že v seznamu jsou uvedena čísla v mezinárodním
tvaru. Problém může nastat, pokud se pokoušíte volat na tzv. zkrácená čísla
(například *11). S takovým hovorem si zahraniční síť většinou nebude rozumět. V
některých zemích lze s mobilním telefonem T-Mobile používat zkrácené volby pro
tyto případy: Infolinka T-Mobile 4603, T-Mobile Asistent 333, Hlasová schránka
3311 a MobileBox 3322. Informace, zda lze uvedená zkrácená čísla používat v
dané síti, se dozvíte z informační SMS zprávy po přihlášení k cizí síti. Volání
na všechna tato čísla je zpoplatněno stejně jako roamingový hovor do České
republiky.


Uživatelé předplacených karet

Při odchozím roamingovém volání z předplacené karty je většinou situace poněkud
složitější. Cizí síť totiž není schopna sama zjistit a upravit výši kreditu.
Mohlo by proto dojít k tomu, že by váš kredit klesl hluboko do záporných
částek. Tomu se operátoři brání tím, že z předplacených karet umožňují volat
jen s tzv. zpětným voláním. Ve své podstatě funguje tak, že před samotné
telefonní číslo vložíte speciální sekvenci znaků a celé pak odešlete podobně
jako hovor. Odeslání kódu je zdarma. Mobilní telefon se spojí s vaší domácí
sítí a předá jí instrukce o tom, že chcete být spojeni s posílaným číslem.
Automatický systém vašeho domácího operátora sestaví spojení: Nejprve zavolá
vám (od odeslání kódu to netrvá déle než 1 minutu). Hlas ve sluchátku vám
sdělí, jak dlouho lze s vaším kreditem telefonovat, a pak uslyšíte vyzvánění,
jako byste volali přímo. V okamžiku, kdy zvedne volaný účastník sluchátko,
spustí se tarifikace. Pokud by došlo k poklesnutí kreditu na určitou mez, hovor
se automaticky ukončí.

Kód, kterým požádáte o hovor se zpětným voláním, má u všech českých operátorů
podobnou strukturu: Začíná hvězdičkou, kódem a hvězdičkou, dále pokračuje
vlastním telefonním číslem a je ukončen znakem dvojitého křížku. Celý kód pak
by mohl vypadat takto: *123*+4206 04707349# (pro volání na mobil 604707349). Za
sestavení roamingového hovoru z předplacené karty si operátoři účtují určitý
poplatek. Ten je spolu s dalšími údaji uveden v následující tabulce:

Ve vybraných sítích můžete pouze s Twistem využít i přímého volání tedy
odchozího hovoru bez nutnosti zadávat speciální kód. Technologie, která to
umožňuje, se nazývá CAMEL (Customised Applications for Mobile Networks Enhanced
Logic). Sítě mobilních telefonů zapojené do tohoto systému spolu komunikují
natolik pohotově a operativně, že si navzájem dovolují obsluhovat server s
uloženými informacemi o výši kreditu. V takových sítích tedy vytáčíte číslo
stejně, jako kdybyste volali v rámci naší republiky. Číslo musí být samozřejmě
v mezinárodním tvaru. Navíc lze v těchto vybraných sítích používat i zkrácené
volby (například na infolinku operátora T-Mobile: 4616). I zde se bohužel platí
poplatek za úspěšné sestavení hovoru.

Aktuální výši kreditu zjistíte v cizině shodným způsobem, jako ve své vlastní
síti: pomocí kódů *101# (Twist), *104*# (Eurotel) a *22# (Oskarta). Stejné je i
dobíjení kreditu. Můžete využít jak dobíjení pomocí kupónů, tak přes GSM
Banking, nebo pomocí SMS.


SMS

Při odesílání SMS zprávy postupujte tak, jak jste zvyklí: napište text a
odešlete jej na telefonní číslo příjemce. Nezapomeňte, že toto číslo musí být v
mezinárodním tvaru (v případě příjemce z České republiky musí začínat +420.) K
bezchybnému odeslání je důležité mít v mezinárodním tvaru uloženo i číslo SMS
centra. S doručenkami jsou v roamingu problémy, proto se na ně nespoléhejte.

Vaše textová zpráva bude doručena i v případě, že ji odesíláte na některé z
informačních textových služeb našich operátorů (například 4616). I v cizině tak
můžete využívat všechny SMS infoslužby přes tato čísla. Bezchybně bude fungovat
i GSM Banking. Odpovědi v textových zprávách ovšem možná budou doručovány na
váš mobil s menším či větším zpožděním.PŘESMĚROVÁNÍ A BLOKOVÁNÍ HOVORŮ

Nechcete být na své dovolené rušeni voláním od svých přátel, ale přesto byste
si rádi ponechali možnost přijímat SMS zprávy? K tomu můžete využít
přesměrování nebo blokování hovorů. Přesměrování a blokování hovorů nelze
využít u předplacených karet Twist a Go.


Blokování hovorů

Při blokování můžete vybírat z několika možností. Zablokovat lze všechny
příchozí i odchozí hovory, nebo pouze příchozí a odchozí hovory v roamingu.
Zablokovat lze navíc příjem SMS zpráv. I když jsou ve všech GSM sítích SMS
zprávy doručovány zdarma, mohou působit rušivě. Po zablokování jejich příjmu
nebudou na váš mobil docházet žádné SMS zprávy a to ani z internetu, ani z
jiného mobilu. Textovky zůstávají po určitou dobu v SMS centru, pokud příjem
obnovíte, budou na váš mobil doručeny (pokud dosud nebyly ze SMS centra vašeho
operátora smazány).

Blokování hovorů lze provést buď pomocí speciálních kódů (viz tabulka), nebo
přímo v menu mobilního telefonu. K nastavení blokování je třeba znát blokovací
heslo. Pokud jste jej dosud neměnili, bude u T-Mobilu 0000, u Eurotelu 9999 a u
Oskara 0000. V opačném případě je možné jej zjistit na infolince svého
operátora.


Přesměrování

Při přesměrování dochází k tomu, že je hovor přicházející na váš mobilní
telefon předán jinam na jiné telefonní číslo. Nejčastěji se funkce přesměrování
používá pro hlasovou schránku. Pokud nejste k zastižení, hovor je z vašeho
telefonního čísla (mobil přitom nemusí být zapnutý) přesměrován do hlasové
schránky a tam vzkaz uložen. Především v roamingu je velmi důležité rozlišovat,
zda se jedná o podmíněné či nepodmíněné přesměrování.

Při nepodmíněném přesměrování vaše domácí síť nezjišťuje, zda je váš mobil
zapnutý a kde se právě nacházíte. Hovor je na dané telefonní číslo (případně do
hlasové schránky) přesměrován okamžitě. V případě podmíněného přesměrování je
zjišťováno, zda máte zapnutý mobil, zda jste v dosahu signálu, zda s vámi právě
někdo nehovoří. To, co činí podmíněné přesměrování hovoru v roamingu
nevýhodným, je cena. Platíte totiž jednak příchozí roamingový hovor (síť
zjišťuje, zda splňujete podmínky pro přesměrování), a dále za odchozí hovor z
roamingu (většinou stejnou částku, jakou byste platili za spojení s telefonním
číslem, kam je hovor přesměrován). Z toho důvodu se doporučuje zcela
deaktivovat hlasovou schránku, nebo alespoň pečlivě nastavit přesměrování (na
nepodmíněné).

Blokování hovorů lze provést buď pomocí speciálních kódů (viz rámeček), nebo
přímo v menu mobilního telefonu.INTERNET V ZAHRANIČÍ

Ani v síti roamingového partnera vašeho operátora nebudete ochuzeni o připojení
k internetu. Vytáčené připojení je možné uskutečňovat ze všech sítí GSM. Cena
za takové datové spojení je shodná s roamingovým hovorem do vlastní sítě. Nic
není třeba přenastavovat WAP i připojení počítače k internetu probíhá stejně
jako v místech pokrytých signálem vlastního operátora. Jen je třeba
překontrolovat vytáčené telefonní číslo to musí být, jak jinak v mezinárodním
tvaru.

Chcete-li raději využít rychlejšího přenosu dat pomocí technologie GPRS, zde se
již můžete setkat s problémy. Zdaleka ne všechny světové sítě GSM totiž GPRS
podporují. Pokud jste přihlášeni do sítě podporující GPRS, můžete se nejen
připojit k WAPu a internetu, ale dokonce, jste-li paušálním zákazníkem,
odesílat a přijímat MMS zprávy. Země a sítě, které podporují GPRS roaming, se
liší podle operátora. Ceny za GPRS jsou výrazně vyšší než ve vlastní síti, a
proto tuto technologii využívejte jen v nejnutnějších případech. Raději se
poohlédněte po internetové kavárně, kde můžete oproti internetu z mobilního
telefonu výrazně ušetřit. U GPRS roamingu si dávejte pozor na minimální
zúčtovací jednotku: tou je u T-Mobilu 10 (WAP), respektive 100 KB (internet). U
Eurotelu se platí za každých započatých 100 KB (WAP i internet). Oskar zatím
GPRS roaming nenabídl.ROAMINGOVÉ TIPY

- Manuální vyhledávání sítě Při automatickém hledání dochází k tomu, že je
vyhledána síť s nejvyšší prioritou v seznamu preferovaných sítí nastavených v
mobilu. Tato roamingová síť však nemusí splňovat vaše cenové požadavky. Abyste
měli jistotu, že při veškerých hovorech a posílání SMS využíváte té sítě,
kterou jste si sami vybrali, nastavte v mobilu manuální vyhledávání sítě.

- V nesnázích volejte číslo 112 Jste-li v ohrožení života a neznáte místní
čísla linek policie, hasičů i zdravotníků, vytočte číslo 112. Tato linka je
vždy dostupná i z mobilního telefonu, který v sobě nemá SIM kartu, navíc je
možné je navolit i při zamknuté klávesnici. Na číslo 112 lze volat po celé
Evropě zdarma. Operátoři na této lince hovoří jazykem příslušné země, ale i
některým ze světových jazyků (především anglicky).

- USA a Kanada V Severní Americe nemají síť GSM na frekvencích 900 ani 1 800.
Používá se zde síť nazývaná iDEN na frekvencích 1 900 MHz. K uskutečňování
hlasových a datových hovorů a posílání SMS je třeba být vybaven vhodným
mobilem, který tuto síť podporuje jedná se o tzv. triband mobily, jež umožňují
používat sítě GSM 900 a 1800 a americký iDEN 1900. Pokud takový mobil nemáte,
nezoufejte, operátoři za úplatu půjčují takové mobilní telefony svým
zákazníkům. Bližší informace žádejte ve značkových prodejnách svého operátora
nebo na jeho infolince.

- Alternativa karta X Volání z mobilního telefonu ze zahraničí je drahou
záležitostí. Pokud chcete při volání ze své dovolené do České republiky
ušetřit, využijte nabídky Českého Telecomu. Pořiďte si před vycestováním do
zahraničí kartu X. Tu pak můžete použít ve kterémkoliv telefonním automatu nebo
jiném pevném telefonním přístroji. Ubude vám sice pohodlí, které skýtá mobilní
komunikace, vaši peněženku však čeká značná úleva.

- Mapa pokrytí Odjíždíte-li do rozlehlé země (Rusko, USA, Kanada, Austrálie),
doporučujeme zjistit, zda v místech, kde se budete pohybovat, má alespoň
některý z operátorů sítí mobilních telefonů svůj signál. Tuto praktickou
informaci lze zjistit na internetových stránkách http://www.gsmworld.com (odkaz
GSM Roaming).

- Předplacená karta zahraničního operátora Chcete-li být v zahraničí ve spojení
se svým partnerem, který se pohybuje o několik kilometrů dál, zauvažujte o
pořízení předplacené karty zahraničního operátora. Budete tak platit pouze
poplatky místnímu operátorovi za spojení v rámci vlastní sítě, což je
několikrát méně, než byste platili za hovor z mobilního telefonu v roamingu.
Důležité přitom je, aby váš mobilní telefon nebyl zablokován pro použití v
sítích jediného operátora.

- Registr příchozích hovorů Tato užitečná služba funguje i v zahraničí. Pokud
využíváte služeb operátora T-Mobile, a nemáte dosud registr příchozích hovorů
aktivován, proveďte tak buď přes t-zones, nebo přes infolinku operátora. Budete
informováni o tom, kdo se vám pokoušel dovolat, když jste měli svůj mobil
vypnutý.CENY

Jak již bylo v článku několikrát naznačeno, při používání mobilního telefonu v
zahraničí se platí nejen odchozí hovory (když někomu voláte), ale i hovory
příchozí (když vám někdo volá). Protože volající musí vědět, kolik za hovor
zaplatí, není myslitelné, aby volající z ČR platil za hovor na mobil se SIM
kartou domácího operátora rozdílné částky jinou cenu, když je volaný na území
ČR, a jinou, když je právě přihlášen v roamingu.

Na roamingové hovory (odchozí ani příchozí) se nevztahují (až na malé výjimky)
volné minuty. Někteří operátoři přičítají při příchozích hovorech poplatek za
spojení.

Na našem CD jsme připravili cenový přehled za odchozí a příchozí roamingové
hovory a odesílání SMS ve vybraných zemích. Je možné, že některý z operátorů
své ceny za roaming v některých sítích zahraničních operátorů upraví. Proto
doporučujeme zjistit aktuální platné ceny za volání v cizích sítích přímo u
operátora na infolince nebo webových stránkách či pomocí SMS zpráv v systému
SMS informační služby vašeho operátora.

T-Mobile umožňuje z některých zemí volat za jednotnou sazbu 25 Kč/min (+ 5%
DPH). Většinou se však tato nabídka dotýká zemí, kde je výhodnější volat přes
obyčejné roamingové paušály (kromě USA). Pokud přesto zauvažujete o volání za
ceny WorldClass, je nutné tuto službu nejprve aktivovat na infolince operátora
nebo přes internet na t-zones.

V tabulce "Příklad účtování hovorů ČR Řecko" je uvedeno účtování poplatků za
mezinárodní hovor na konkrétním případu (vždy se jedná o mobilní telefon
českého operátora). Ceny jsou pouze orientační a zaokrouhleny na celé koruny.


Máte-li další dotazy, posílejte SMS zprávy na mobilní telefonní číslo 604 707
349 nebo e-maily do naší schránky josefkul@t-email.cz. Na vaše dotazy k této
problematice se pokusíme najít odpověď. Přivítáme tipy na další články, abychom
psali o tom, co vás opravdu zajímá.Seznam zemí, kde lze využívat T-Mobile Holiday Roaming

Belgie
Bulharsko
Chorvatsko
Dánsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko (pouze síť Mobitel)
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Velká BritánieKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.